Bildiriler

  • Türkiye?de Finansal Sürdürülebilirlik ve Yeşil Tahvil İhraçları, OECD STUDIES CONFERENCE ON POLITICALSCIENCES ECONOMY, 2020

  • GİRİŞİMCİLİĞİN FİNANSMANINDA BİREYSEL YATIRIMCILIK, ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ- 4, 2020

  • Türkiye?de Melek Yatırımcılık ve Startuplar, 4. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, 2019

  • Problems of family businesses in Turkey and a web based financial management decision support system suggestion, Prague central bohemia university research and development in busines and education conference, 2018

  • Basel 3 0 and Beyond The Effectiveness of Basel Requirements, Eurasian Social Sciences Forum, 2012

  • Perakende Kredi Skorlamasında Muhtemel Riskler ve Ters Seçim Sorunu, KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi, 2011