Bildiriler

  • Çağdaş Fransız Felsefesinde Kant Etiğinin Eleştirisi: Ricouer, Derrida ve Levinas Bağlamında Bir Soruşturma, Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu, 2018

  • Oryantalizm ve Postkolanyalizm Bağlamında Edebiyat ve Emperyalizm, Konferans, 2018

  • Çağdaş İslam Düşüncesinde Dil, Gelenek ve Akıl Tasavvurunun Geleceği Var mı? Oryantalizm ve Postkolanyalizm Bağlamında Bir Soruşturma, Konferans, 2017

  • Edebiyat ve Felsefenin Kavşağında Sinema, Sanat Araştırmaları, 2017

  • Tıp Hermeneutiği, Konferans, 2016

  • İnsanları Yaratan Tanrıdan, İnsanların Yarattığı Tanrıya: PK Filmi Özelinde Olağan Din Anlayışını Eleştirisini Anlamak, Uluslararası Sinema ve Din Sempozyumu,, 2015

  • Aklın Mahremi İslam Düşüncesinde Mahremiyetin Metafizik Temelleri, DİN, GELENEK VE AHLAK BAĞLAMINDA MAHREMİYET ALGILARI SEMPOZYUMU, 2015

  • Muhammed Âbid el-Câbirî?ye Göre Arap-İslam Kültüründeki Epistemolojik Sistemlerin Yapısal Krizinden Çıkışın İmkânı: Meşrikî Felsefe Karşısında Mağribî Felsefe, V. Lisansüstü Çalışmalar Kongresi,, 2014

  • Câbirî ve İslam Düşüncesini Okuma Biçiminin Ana Hatları,, Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu Bildirileri,, 2013

  • Felsefî Metinlerin Anlaşılmasının Hermeneutik Ufukları Hakikat Yöntem ve Tarihselliğin Ufukları, Uluslararası Dinî ve Felsefî Metinler: 21. Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama Sempozyumu, 2011