Patentler

Kapsama Alanı Kestirim Yöntem ve Sistemi, 2018/00937 (Süreç Devam Ediyor)

Radar Emitörlerinin Pasif Konumlandırılmasında Çok Yollu Saçılmaların Yol Kayıpları Üzerinden Kullanımı ile Doğruluğun Arttırılması,  2017/19517 (Süreç Devam Ediyor)