Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2016, Eğitimde Neurosky Cihazının Kullanılması

  • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2016, Yüksek Başarımlı Hesaplama Kullanan Elektromanyetik Dalga Yayılım Modelleri Geliştirilerek En Uygun Verici Yükseklik ve Konumunun Belirlenmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2014, Dışbükey Zarf Tekniğine Dayalı Eğim Kırınımı Modelinin Radyo ve Televizyon Yayıncılığında Kullanılması

  • TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2006, Eğim Kırınımı ve Dışbükey Zarf Tekniğine dayalı Radyo Yayılım Modellemesi Geliştirilmesi