Bildiriler

 • KAPSAMA ALANI BENZETİMLERİNE YÖNELİK IŞIN İZLEME ALGORİTMALARININ HESAPLAMA PERFORMANSLARI, International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, 2021

 • Using Image Processing Techniques in Determining Optimum Base Station Location, International Symposium of  Scientific Research and Innovative Studies, 2021

 • Analysisof of Radar Cross-section Areas of Objects, International Symposium of  Scientific Research and Innovative Studies, 2021

 • Optimum Baz ?Istasyonu Yerinin Sinyal ?I ¸slemeTeknikleriyle Tespit Edilmesi, SİU Kurultayı, 2020

 • A Tool: Finding Optimum Base Station Location with S-UTD Model, 41th PhotonIcs Electromagnetics Research Symposium, 2019

 • A Tool: Coverage Mapping with Direct and Reflected Rays fromLossy and Lossless Surfaces, 41th PhotonIcs Electromagnetics Research Symposium, 2019

 • Rasgele Dağıtılmış Binalar İçeren Bir Senaryo İçin En Uygun Baz İstasyon Konumunu Tespiti, Akademik Bilişim, 2019

 • Determination of Optimum Base Station Location by Using S-UTD Model, The 5th EMC Turkiye Conference, 2019

 • Coverage of Energy Antenna Radiating in Different Frequencies for Randomly Distributed Sensor Nodes, 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

 • S-UTD Model in Determination of Optimum Base Station Location, 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

 • Determination of optimum base station location by using UTD model, 2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2018

 • Coverage prediction for double diffraction scenarios, 2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2018

 • Coverage Mapping with UTD Model, 17th International Conference on Telecommunications and Informatics, 2018

 • Base Station Location Optimization with UTD and GO Models, 17th International Conference on Telecommunications and Informatics, 2018

 • En Uygun Baz İstasyon Konumunu Bulmaya Yönelik Bir Çalışma, 20. Akademik Bilişim Konferansı, 2018

 • Using of S-UTD-CH model in coverage mapping and comparison with FEKO software, 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2017

 • Measuring and Evaluation of Attention and Meditation Level by Using Neurosky Biosensor, International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

 • Reducing EMI by multiple slits shielding, 9th International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI), 2017

 • Multi-core Computing in Coverage Prediction, 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017

 • Relations of attention and meditation level with learning in engineering education, 2017 9th International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI), 2017

 • Yüksek Başarımlı Hesaplama Kullanarak Kapsama Alanı Kestirimi, 5. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı, 2017

 • Uniform Kırınım Teorisi ve Geometrik Optik Modeliyle Kapsama Alanı Haritalanması, 19. Akademik Bilişim Konferansı, 2017

 • Comparison of Ray Traced Based Models with Physical Optic Model, 22nd International Symposium on Electromagnetic Theory, 2016

 • A study to reduce the number of base station, 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), 2016

 • MAC Protocols for Energy-Harvesting Wireless Sensor Networks with RF Energy Transfer, 3rd International Conference on Advanced Technology Sciences, 2016

 • Neurosky EEG Biosensor Using in Education, 3rd International Conference on Advanced Technology Sciences, 2016

 • Amplitude and Slope Diffraction Coefficients for S-UTD-CH Model, 22nd International Symposium on Electromagnetic Theory, 2016

 • Medium access control protocols for wireless sensor networks with ambient energy, 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), 2016

 • Baz İstasyon Sayısını Azaltmaya Yönelik Bir Çalışma, 3. Elektromanyetik Alan ve Etkileri Sempozyumu, 2015

 • Dışbükey Zarf Tekniğine Dayalı Eğim Kırınımı Modelinin Radyo Ve Televizyon Yayıncılığında Kullanılması, 1. Mühendislikte Yeni Teknolojiler Konferansı, 2015

 • Building parameter analysis with S-UTD-CH model in multiple diffraction, 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2015

 • Application of of ray tracing technique into S-UTD-CH model, 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2015

 • Ray theoretical Propagation Models with High Performance Computing, 15th International Conference on Applied Computer Science, 2015

 • Application of S-UTD-CH Model into Multiple Diffraction Scenarios at 900 MHz, 35th Progress in Electromagnetic Research Symposium, 2014

 • Analysis of Changing of Building Parameters via S-UTD-CH Model in Multiple Diffractions, 35th Progress in Electromagnetic Research Symposium, 2014

 • Çoklu Kırınım İçeren Senaryolarda Kullanılan Işın İzleme Tekniği Algoritması Geliştirilmesi, 16. Akademik Bilişim Konferansı, 2014

 • Application of S-UTD-CH model into multiple diffraction scenarios with close building heights, 13th Mediterranean Microwave Symposium (MMS), 2013

 • Comparison and analyzing propagation models, Asia-Pacific Conference on Antennas and Propagation, 2012

 • EKDZ Modelinin Çoklu Kırınımlara Uygulanması, 6. Ulusal Elektrik - Elektronik Ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 2012

 • Dışbükey Zarf Tekniğine Dayalı Eğim Kırınımı Modelinin Çoklu Kırınım Geometrisinde Kullanılması, 5. Ulusal Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Konferansı, 2010

 • Comparison of S-UTD-CH model with other UTD based models, Mosharaka International Conference on Communication, Propagation and Electronics, 2010

 • Discussions of Various UTD and PO Solutions for Multiple-Edge Diffractions in Urban Radio Propagation Modeling, 5th Electromagnetic Wave Scattering Workshop, 2009

 • A study for development of propagation model based on ray tracing for coverage prediction in terrestrial broadcasting systems, 17th Signal Processing and Communications Applications Conference, 2009

 • Comparison of Various UTD and PO Solutions for Multiple Edge Transition Zone Diffraction, International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI National Radio Science, 2008

 • On the improvements in multiple edge transition zone diffraction, 2nd European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP 2007), 2007