Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2013, Mikrodalga Isıtma Yöntemi ile Aktif Karbon Üretimi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, , DDE ile Kirlenmiş Toprakların Fitoremediyasyonda Aşılı Kabakgillerin Kullanımı

  • TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, , Dnapl Kömür Katranı Havuzlarından Su Ortamına Yayılan Pah Karışımlarının Biyolojik Parçalanmalarının Kinetikleri