Projeler

  • -Tübitak 1001, Yürütücü, 2018, Yıllanmış p,p?xx-DDE İçeren Kirlenmiş Toprağın Geri Kazanımında Toprak Likenlerinin Etkisi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Bitkisel Kökenli Maddenin Toprak Temizlemesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2013, Mikrodalga Isıtma Yöntemi ile Aktif Karbon Üretimi

  • -Tübitak 3501, Yürütücü, 2010, Dnapl Kömür Katranı Havuzlarından Su Ortamına Yayılan Pah Karışımlarının Biyolojik Parçalanmalarının Kinetikleri

  • -Tübitak 1001, Yürütücü, 2008, DDE ile Kirlenmiş Toprakların Fitoremediyasyonda Aşılı Kabakgillerin Kullanımı