Projeler

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2019, Membran Destekli Ayırma Prosesi Olan Pervaporasyon ile Atık sulardan Borun Giderimi ile İçme Suyu ve Kullanma Suyu Eldesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Üleksit Cevherinden Yeni Bir Yöntemle Trimetil Borat Üretim Prosesinin Geliştirilmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2017, Faz Değiştiren Madde İçeren Kompozit Kapsül Sentezi ve Özelliklerinin Belirlenmesi

 • ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 2016, Mangan Cevherinin Sülfürik Asitte Fenolik Bileşenler Varlığında Çözünme Mekanizmasının İncelenmesi

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 2013, Sülfürik Asit ile Kolemantitten Borik Asit ve Tinkalden Boraks Pentahidrat Üretimlerinin Optimizasyonu ve Reaksiyon Mekanizmalarının İncelenmesi(AR-GE-13-020)

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2010, Tinkalden Amonyum Borat ve Sodyum Bikarbonat Üretiminin İncelenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2009, Tinkalden Borik asit ve sodyum sülfit üretiminin incelenmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2008, 108 Y 170 No lu Termik santral baca gazlarındaki CO2ve SO2 in kullanılamayan veya satılamayan üleksitle gederilebilerliğinin araştırılması

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2007, Biyosürfaktanlar ile ağır metal giderimi ve metallerin geri kazanımı

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2005, Kolemanit ve Uleksit in CO2 SO2 ve CO2 SO2 karışımlarını içeren sularda çözünürlüğünün incelenmesi elde edilen çözeltilerdeki ürünlerin tespiti ve bu çözeltilerden çeşitli metal boratların elde edilmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2005, Sodyum Sülfatın Membranlı Hücrede Elektrolizi İle Sodyum Hidroksit ve Sülfürik Asit Üretimi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2001, Dutlardan ve üzümlerden Pekmez Üretimi için Optimum Şartların Belirlenmesi ve Endüstriyel Uygulanabilirliğinin Araştırılması

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 1998, Kolemanitin Fosforik Asit Çözeltilerinde Çözünürlüğünün İncelenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 1997, Kavrulmuş Çinko Sülfür Konsantresinin Sülfürik Asit Çözeltilerinde Çözündürülmesinin Optimizasyonu

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 1996, Rize-Çayeli Çinko Sülfür Konsantresinden Çinko Metalinin Kazanılması