Projeler

  • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), , 2013, Sülfürik Asit ile Kolemantitten Borik Asit ve Tinkalden Boraks Pentahidrat Üretimlerinin Optimizasyonu ve Reaksiyon Mekanizmalarının İncelenmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2010, Tinkalden Amonyum Borat ve Sodyum Bikarbonat Üretiminin İncelenmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2009, Tinkalden Borik asit ve sodyum sülfit üretiminin incelenmesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2008, Termik Santral Bacagazlarındaki CO2 ve SO2 nin Kullanılmayan veya Satılamayan Uleksit ile Giderilebilirliğinin Araştırılması

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2007, Biyosürfaktanlar ile ağır metal giderimi ve metallerin geri kazanımı

  • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2005, Kolemanit ve Uleksit in CO2 SO2 ve CO2 SO2 karışımlarını içeren sularda çözünürlüğünün incelenmesi elde edilen çözeltilerdeki ürünlerin tespiti ve bu çözeltilerden çeşitli metal boratların elde edilmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2005, Sodyum Sülfatın Membranlı Hücrede Elektrolizi İle Sodyum Hidroksit ve Sülfürik Asit Üretimi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2001, Dutlardan ve üzümlerden Pekmez Üretimi için Optimum Şartların Belirlenmesi ve Endüstriyel Uygulanabilirliğinin Araştırılması

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 1998, Kolemanitin Fosforik Asit Çözeltilerinde Çözünürlüğünün İncelenmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 1997, Kavrulmuş Çinko Sülfür Konsantresinin Sülfürik Asit Çözeltilerinde Çözündürülmesinin Optimizasyonu