Verilen Dersler

  • Ahşap Plastik Kompozitler
  • Nanofibril Selüloz ve Uygulamaları
  • Selülozik Biyokompoziler
  • Lignoselülozik Malzemelerin Kimyasal Modifikasyonu
  • Organik Kimya
  • Polimer Teknolojisi
  • Orman Ürünlerinde Nanoteknoloji