Bildiriler

  • ULUABAT GÖLÜNDEN İZOLE EDİLEN SİYANOBAKTERİ SUŞLARININ EKZOPOLİSAKKARİT ÜRETİM KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ, SUSEMP 2019, 0