Bildiriler

 • Pamuk Lifindeki Hasar Seviyesinin FT-IR Cihazı Kullanarak Tespit Edilebilirliği, 6. ULUSLARARASI LİF VE POLİMER ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 2020

 • REAKTİF BOYALI PAMUKLU KUMAŞLARDA KULLANILAN FİKSATÖR TİPLERİ VE KOMPOZİSYONLARININ RENK HASLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ, 6. ULUSLARARASI LİF ve POLİMER ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 2020

 • Antibacterial Polyvinyl Chloride (PVC) Nanofibers Containing N-Halamines, 5. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmalaı Sempozumu, 2019

 • investigation of the wettability properties of natıral fibers for thermoplastic resin composite, 3. uluslararası lif ve polimer araştırmaları sempozyumu, 2018

 • Yanması Geciktirilmiş Gözenekli Polimerik Malzeme Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu, 4. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu, 2018

 • Kumaş Fiziksel Özellikleri Bazında Yırtılma ve Kopma Mukavemeti Arasındaki İlişki, 4. ULUSLARARASI LİF VE POLİMER ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 2018

 • DETERMINATION OF TOXIC COMBUSTION GASESIN RAILWAY TRIM MATERIALS BY A NOVEL METHOD, 7th International Technical Technical Textiles Congress (ITTC), 2018

 • KONTROLLÜ RİBOFLAVİN (VB2) SALINIMLI POLİ(HEMA) HİDROJELLERDEN KONTAKTLENS ÜRETİMİ, X. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI, 2018

 • Stor Perdelerde Solar Özellikler, 2.ULUSLARARSI LİF VE POLİMER SEMPOZYUMU, 2017

 • stor perdelerde ses yalıtım özelliği, 2.uluslararası lif ve polimer sempozyumu, 2017

 • POSS MODIFIED GO NANOPARTICULE REINFORCED FIBER HAVING ELECTROMAGNETIC SHIELDING, IX. UTİB ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI, 2017

 • DESIGN OF AUTOMOTIVE FRONT CONSOLE FROM BIOCOMPOSITE MATERIAL, IX. UTİB ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI, 2017

 • Olay incelemesi pamuk olgunluğunun boya alımına etkisi, 1.uluslararası lif ve polimer araştırmaları sempozyumu, 2016

 • Lif karışım oranlarının kumaş mukavemetine etkisi, 1.uluslararası lif ve polimer araştırmaları sempozyumu, 2016

 • Kauçuk Karakterizasyonunda Termal Yöntemlerin Etkinliği, 3. Ulusal Kauçuk Kongresi, 2016

 • A New Regression Based Model for Estimation of the Process Parameters Affect for Texturing of Polyethylene Terephthalate PET Yarn, 2015 International Conference on Measurement, Automation and Instrumentation (ICMAI 2015), Session IV - Computational Biology, Measurement and Materials Engineering, 2015

 • Tekstil ürün kalitesi ve kalite kontrol, Berkarar Döwletin Bagtyyarlyk döwrünin sagdyn jemgyyet ideyasy, 2015

 • İpliğin Karde veya Penye olup olmadığının belirlenmesine yönelik kalite kontrol muayene metodu, Türkmen ylmynyn taryhy we şu güni, Uluslar arası Türkmen-Türk Üniversitesi, 2015

 • Investigation of the Low Velocity Impact Characteristic of the Aramid and UHMWPE Composites, 1st International Conference on Sustainable Composite Technologies (SucoTech 2014), 2014

 • The Properties of Natural Textile Reinforced Epoxy Composite Materials, 1st International Conference on Sustainable Composite Technologies (SucoTech 2014), 2014

 • A Technıcal Glance On Some Cosmetic Oils, Mediterranean Interdisciplinary Forum on Social Sciences and Humanities, MIFS, 2014

 • Hava Şartları Ve Gün Işığının Pamuk Elyafına Etkisi, 14. Ulusal, 1. Uluslararası Tekstil Teknolojisinde ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, 2013

 • Tekstil metal aksesuarlarında SEM EDX ile nitel analiz, 6. Ulusal analitik kimya kongresi, 2012

 • Tekstil boyarmaddelerinin ısıl bozunma davranışının incelenmesi, 6. Ulusal analitik kimya kongresi, 2012

 • Factors That Affect The Interaction Of Braided Colon And Plastic Parts Of Load Transfer Thread, V. Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi, 2012

 • Kullanım Veya Depolama Esnasında Yaylı Yataklarda Görülen Sararma Problemi, 13. Tekstil Teknolojisinde ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, 2011

 • Örnek Olay İncelemesi Boyarmaddenin Işığa Karşı Renk Haslığı Özelliğinde Terin Etkisi, V. Tekstil Boya ve Yardımcı Kimyasalları Kongresi, 2011

 • Car Seat Fabrıcs Damages At Seam Lıne, AUTEX 2011, 11th World Textile Conference, 2011

 • Determınaton Of Paraffın Amounth On The Yarn By Usıng FT IR Spectroscopy, AUTEX 2011, 11th World Textile Conference, 2011

 • Oto Döşemelik Kumaşların Aşınma Özellikleri, IITAS 2010 12. Uluslar arası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu, 2010

 • Comparing flammability behaviors of different protective fabric compositions, 11th International Combustion Symposium, 2010

 • Color change on the flame retardant fabrics of matress a case study, AUTEX 2010,10th World Textile Conference, 2010

 • A case study about sticking of polymeric package to automobile seat upholstery surface, IV. Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi, 2010

 • Determination of Aramid type by analytical methods, Fiber Society 2010 spring conference, 2010

 • PE Tipinin Belirlenmesinde Analitik Metot, 12. Tekstil Teknolojisinde ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, 2009

 • Bursa da Sanayileşmenin Getirdiği Teknolojik ve Çevresel Sorunlara Analitik Yaklaşımlar, TMMOB Bursa Kentine Çözümler 2009 Sempozyumu, 2009

 • Seam Slippage Properties Of Seat Fabrics, 3rd Aachen-Dresden Internaional Textile Conference, 2009

 • Obtaining non ignition properties by two different methods, 6th International conference instrumental methods of analysis modern trends and applications, 2009

 • Characterization and determination of Gypsum Hemihydrate in Plasters by Thermal Gravimetry Analysis and X Ray Flouresans Spectroscopy, 5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 2009

 • Thermal properties of flame retardant modacrylic yarns and the effect to burning ehavior of blended upholstery fabrics, AUTEX 2009 World Textile Conference, 2009

 • Koltuk Kılıflarında Kullanım Sırasında Zamanla Oluşan Renk Değişim Problemi, IV.Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları Kongresi, 2008

 • DSC VE FT IR ile Tekstil Sektöründe Kullanılan Termoplastik Polimerlerde Malzeme Karakterizasyonu, II.Ulusal Polimer Bilim Ve Teknoloji Kongresi Sempozyumu ve Sergisi, 2008

 • Soğutma Banyosu Quenching Şartlarinin PET İpliğin Kaynama Çekmesi Özelliğine Etkisi, II.Ulusal Polimer Bilim Ve Teknoloji Kongresi Sempozyumu ve Sergisi, 2008

 • Correelation of Two Different Methods Applied To Fabric For Measuring Seam Opening Properties, 2nd Aachen-Dresden Internaional Textile Conference, 2008

 • Investigation Of The Elastane Yarns Breakage In The Circler Knitted Fabrics, First Aachen-Dresden Internaional Textile Conference, 2007

 • New Methods For Measuring Elastane Yarn Linear Density And Elastan Yarn Ratio In Knitted Fabric, First Aachen-Dresden Internaional Textile Conference, 2007

 • Kompozit Malzemelerde Kalite Kontrol Mekanik performans Testleri, 1. Polimerik Kompozitler Sempozyumu ve Sergisi, 2006

 • Elastan İçeren Örme Viskon Kumaşlarda Delik Hatası Nedenlerinin Belirlenmesi, ekstil Teknolojileri ve Tekstil Makineleri Kongresi, 2005

 • Kendinden Yapışkan Etiketlerin Tekstil Yüzeylerine İlgisinin Tespitine Yönelik Yaklaşımlar, IV. Uluslararası Ambalaj Kongresi ve sergisi, 2005

 • A New Design for Automoive Textiles According to European Union Directives Horizontal Burn Test Device, II. International technical Textiles Congress, 2005

 • Poliüretan Kaplamalı Tekstil Yüzeylerinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, II. International technical Textiles Congress, 2005

 • A Specific Design For Seam Performance On The Automoive Upholstery Fabrics Dynamic Seam Fatigue Tester, II. International technical Textiles Congress, 2005

 • Non woven Kumaşlarda Isı YAlıtım Özelliği, I. Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi, 2003