Bildiriler

 • The Effect of Biostimulant on The Cutting Rooting and Development of Root and Twing in Wild Hypericum SpeciesBiyolojik Kökenli Stimulantın Doğal Hypericum Türlerinde Çelik Köklenmesi, Kök ve Sürgün Gelişimi Üzerine Etkisi, I. INTERNATIONAL ORNAMENTAL PLANTS CONGRESS VII. SÜS BİTKİLERİ KONGRESİ, 2019

 • Transplantation, Production and Ex-Situ Protection in The Protection of Biodiversity Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasında Bitki Nakli Üretimi ve Ex-Sitü Koruma, I. INTERNATIONAL ORNAMENTAL PLANTS CONGRESS VII. SÜS BİTKİLERİ KONGRESİ, 2019

 • Species of Coccinellidae on The Trees, Shrubs and Bushes From The Group of Outdoor Ornamental Plants in Bursa and Yalova Bursa ve Yalova İlleri Ağaç, Ağaççık Çalı Grubu Dış Mekân Süs Bitkilerindeki Coccinellidae Türleri, I. INTERNATIONAL ORNAMENTAL PLANTS CONGRESS VII. SÜS BİTKİLERİ KONGRESİ, 2019

 • Cross - Breeding of Cut Rose, I. INTERNATIONAL ORNAMENTAL PLANTS CONGRESS VII. SÜS BİTKİLERİ KONGRESİ, 2019

 • The Cross-Breeding Performances of Some Fragrant Rose Genotypes Bazı Kokulu Gül Genotiplerinin Melezleme Performansları, I. INTERNATIONAL ORNAMENTAL PLANTS CONGRESS VII. SÜS BİTKİLERİ KONGRESİ, 2019

 • Mother and Father Parent Performance of Turkey Bulbous Iris Species in Hybrid Combination at Rate of Hybrid and Seed Progeniture Türkiye Soğanlı Iris Türleri Melez Kombinasyonlarında Ana ve Baba Ebeveyn Performansları, Melez ve Tohum Tutma Oranları, I. INTERNATIONAL ORNAMENTAL PLANTS CONGRESS VII. SÜS BİTKİLERİ KONGRESİ, 2019

 • Bursa Florasının Doğa Turizmi Potansiyeli, 4th International Non-Wood Forest Products Symposium, 2018

 • Ormandan Bahçeye Doğal Bitkilerin Kültüre Alınması, 4th International Non-Wood Forest Products Symposium, 2018

 • Süs Bitkisi Potansiyeli Olan Bazı Endemik Campanula ve Centaurea Türlerinin Tohum Çimlenme Yüzdelerinin Belirlenmesi, 4th International Non-Wood Forest Products Symposium, 2018

 • Yalova Florasında Bulunan Süs Bitkisi Potansiyeli Olan Bazı Endemik Türlerin Çimlenme Yüzdelerinin Belirlenmesi Identifying the Germination Percentagesof Some Endemic Species WithOrnamental Plant Potentials of Yalova Flora, International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA), 2018

 • Oksin (Toniroot) ve Organik Kökenli Stimulatın (Albit) Arap Yasemini (Rhyncospermum jasminoides) Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Etkileri, International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA), 2018

 • Recent Data on Botanical Revision, Cultivation and Phytochemical Analysisof the Geophytes Growing in Turkey, The 29th International Symposium on the Chemistry of Natural Products (ISCNP-29) and the 9th International Conference on Biodiversity (ICOB-9), 2016

 • Determination of Resistance to Powdery Mildev (Podosphcera pannosa) of Genotypes in Early Selection Stage of Outdoor Rose Breeding, 2nd International Agriculture Congress, 2016

 • Dış Mekan Gül Islahında Bazı Melezleme Kombinasyonlarının Meyve (Hip) ve Tohum Tutma Özellikleri, VI. Süs Bitkileri Kongresi, 2016

 • Kesme Güllerde Melezleme ve Melez Tohum Eldesi, VI. Süs Bitkileri Kongresi, 2016

 • Farklı Uygulamaların Türkiye Doğal Iris Türlerinden Endemik Iris sari Tohumlarının Çimlenmesine Etkileri, VI. Süs Bitkileri Kongresi, 2016

 • Türkiye?nin Doğal Iris Türlerinde Tohum Çimlenme Oranlarının Arttırılması, VI. Süs Bitkileri Kongresi, 2016

 • Türkiye?nin Nadir Endemik Geofitleri ve Koruma Önlemleri, VI. Süs Bitkileri Kongresi, 2016

 • Türkiye?de Yetişen Bazı Geofitlerin Fitokimyasal Analizleri ve Biyolojik Aktiviteleri Üzerinde Çalışmalar, XXII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT- 2016), 2016

 • Potansiyel Süs Bitkisi Chamaecytisus pygmaeus?un Gelişme Performansı ve Süs Bitkisi Özelliklerinin Belirlenmesi?, , Çanakkale, Bahçe özel sayı Cilt II, 893-899, Ağustos 2015, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 2015

 • Oksin Doz ve Uygulama Zamanlarının Chamaecytisus pygmaeus Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Etkileri, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 2015

 • Süs Bitkileri Üretiminde Değişimler Ve Yeni Arayışlar, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, 2015

 • Potansiyel Doğal Süs Bitkisi Chamaecytisus pygmaeus?xxun Tohumlarının Çimlenmeleri Üzerine Farklı Uygulamaların Etkileri?,, Turkey 5th Seed Congress with International Participation and Sectoral Business Forum, 2014

 • Determination of The Some Soil Fertility Status of Rhizomatous Iris (Iris Spp.) Plant Grown In Flora Of Turkey, 9th International Soil Science Congresson ?The Soul of Soil and Civilization, 2014

 • Influence of Cutting Collection Times and Auxin Doses on the Rooting of Hairy Broom Cuttings (Chamaecytisus hirsutus (L.) Link), 1st Iranian Ornamental Plants Congres, 2014

 • Chamaecytisus hirsutus, Chamaecytisus pygmaeus ve Genista lydia var. lydia?nın Bursa-Uludağ ve Yalova?da Doğal Yayılış Alanlarındaki Bazı Toprak Özellikleri?, , (Abstract), Yalova, Mayıs 2013, V. Süs Bitkileri Kongresi, 2013

 • Türkiye Florasında Mevcut Soğanlı İris (Iris spp) Türlerinde Toprakların Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi, V. Süs Bitkileri Kongresi, 2013

 • Iris L. Subgen. Iris ve Subgen. Scorpiris Türlerinin Karyolojisi ve Kültür Bitkileri Üzerindeki Karyolojik Çalışmaların Önemi?,, V. Süs Bitkileri Kongresi, 2013

 • Türkiye Kesme Çiçek Sektörünün Ürün Desenlerine Göre İller ve Bölgeler Düzeyindeki Durumu, Yalova, Mayıs 2013, Cilt I 276-282, Yalova, V. Süs Bitkileri Kongresi, 2013

 • Yalova?da Soğanlı Süs Bitkilerinde Zarar Yapan Syrphidae (Diptera) Türleri?, V. Süs Bitkileri Kongresi, Yalova, Cilt II 551-553, Mayıs 2013. Yalova, V. Süs Bitkileri Kongresi, 2013

 • Bazı İris Türleri ve Melezlerinin In-Vitro Şartlarda Embriyo Kültürü Yolu İle Üretilmesi, V. Süs Bitkileri Kongresi, 2013

 • Manisa Katırtırnağının (Genista lydia Boiss. var. lydia) Vegetatif Çoğaltımı?, (Abstract), , (Abstract), Yalova, 2013, V. Süs Bitkileri Kongresi, 2013

 • Manisa Katırtırnağının (Genista lydia Boiss. var. lydia) Süs Bitkisi ve Fidan Büyütme Özelliklerinin Belirlenmesi, V. Süs Bitkileri Kongresi, 2013

 • Manisa Katırtırnağının (Genista lydia Boiss. var. lydia) Generatif Çoğaltımı, V. Süs Bitkileri Kongresi, 2013

 • Türkiye Geofitlerinin Etkin Değerlendirilmesi, V. Süs Bitkileri Kongresi, 2013

 • Studies on Cytotoxic Activities of Iris L. Genus of Turkish Origin, 14th Asian Symposium on Medicinal Plants, Spices and Other Natural Products ?ASOMPS-XIV, 2013

 • Molecular characterization of phylogenetic relationship between Iris species based on fluorescent-AFLP, 15Th European Congress on Biotechnology, 2012

 • Determination of Quantity and Purity of some Geophytes DNA Collected From the Flora of Turkey?, , (Abstract), Antalya, Turkey, Mart-Nisan 2012, XI. International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, 2012

 • Studies On Antioxidant Activities Of Some Geophytes Growing In Turkey, 9th IUPAC International Symposium of Chemical Biology and 8thInternational Symposium of Chinese Medicinal Chemists, (ISBOC-9 ISCMC-8),, 2012

 • Studies on Anticholinesterase and DPPH Radical Scavenging Effects of 45 Species of Iris L. Genus of Turkish Origin, XI. International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials,, 2012

 • The Adaptation of Turkish Iris L. Species To The Cultural Condition, XI International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous perennials, 2012

 • The Adaptatıon of Turkısh Colchıcum L. Specıes to the Condıtıons of Culture, Acta Hort. (ISHS, 1002. 67-80 2013, XI International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous perennials, 2012

 • Farklı Uygulamaların Katır Tırnağında (Spartium junceum L.) Tohum Çimlenmesi ve Çelik Köklenmesi Üzerine Etkileri, IV. Süs Bitkileri Kongresi, 2010

 • Türkiye Süs Bitkileri sektöründeki Gelişmeler, IV. Süs Bitkileri Kongresi, 2010

 • Farklı Mikroekolojik Koşulların Manolya (Magnolia grandiflora L.)?xx nın Büyüme ve Gelişimi Üzerine Etkileri?, , İzmir, Kasım 2006, 348-351., III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 2006

 • Nergis (Narcissus spp) Soğanlarına Dikim Öncesi Değişik Sürelerde 9 0C Sıcaklık Uygulamalarının Çiçeklenme Verim ve Kalite Üzerine Etkileri?, , İzmir, Kasım 2006, 150-159, III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 2006

 • Süs Bitkileri Üretiminde Gelişmeler?, Ankara, Ocak 2005, 589-607, Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongrasi, 2005

 • İhracatı Yapılan Doğal Cyclamen Türlerinin (Cyclamen hederifolium, Cyclamen coum ve Cyclamen cilicium) Tohumdan Üretilip İhracat Boyuna Getirilmeleri, Türkiye IV Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 2003

 • An Investigation To Determine The Effect Of Various Mediums And Fertilisers In The Production Of Cyclamen Hederifolium Corms, The 2003 Dahlia Greidinger Symposium: Nutrient, Substrate and Water Management in Protected Cropping Systems, 2003

 • Bazı Soğanlı Kesme Çiçek Türlerinde Preperasyon Teknikleri ile Çiçek Açma Zamanlarının Programlanması?, , Antalya, Ekim 2002, 133-147, II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 2002

 • Türkiye?de Dış Mekan Süs Bitkileri Fidancılığının 2000 Yılındaki Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri, II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu, 2000

 • Endemik Taksonların Korunması ve Tür Koruma Eylem Planları. (Protection of Endemic Taxons and Species Protectıon Action Plan, 10th International Ecology Symposium,

 • Anıt Ağaçların Bakımı Onarımı ve Sürdürülebilirliğinin Bursa Kenti Örneğinde İrdelenmesi, 10th International Ecology Symposium,

 • Tarihi Yapıları Tehdit Eden İstilacı Bitki Türleri, 10th International Ecology Symposium,