Makaleler

 • Effects of Cuttıng Tımes And Doses of Some Auxıns on Rootıng of The Haıry Broom Cuttıngs [Chamaecytisus hirsutus (L.) LINK], International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2020
  Uluslararası - Zoological Record (Web Of Science Group) Academic Resource Index (Research Bib), Asos Index CAB Abstracts Google Scholar
  Erken Kamil , Özzambak Mustafa Ercan

 • Organic Stimulant Uses in Natural Plant Production, Egyptian Journal of Horticulture, 2020
  Uluslararası - ISC, J Gate, PubMed, AGRIS,ARCI, BibTex
  Yücel Gül , Erken Kamil , Evren Doğan Yusuf

 • Bursa florasının doğa turizmi potansiyeli (Nature tourism potential of the flora of Bursa), Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Erken Kamil , Atanur Gül , Akın Tanrıöver Anıl

 • Bitki Uygulamalarında Tasarım ve Dikim Hataları, PLANT, 2018
  Ulusal -
  Evren Doğan Yusuf , Erken Kamil , Yücel Gül

 • Farklı Uygulamaların Türkiye Doğal İris Türlerinden Endemik Iris sari Tohumlarının Çimlenmesine Etkileri, Alatarım, 2017
  Ulusal - TR DİZİN
  Erken Kamil , Erken Serdar , Gülbağ Fatih , Kaya Erdal , Erken Kamil

 • Kış Bahçeleri İçin İrislerı, Plant, 2016
  Ulusal -
  Erken Kamil

 • Manisa Katırtırnağının (Genista lydia Boiss. var. lydia) Vegetatif Çoğaltımı, Bahçe, 2015
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Erken Kamil , Özzambak Mustafa Ercan

 • Determination of Quantity and Purity of some Geophytes DNA Collected From the Flora of Turkey, Asian Journal of Plant Sciences, 2014
  Uluslararası - Endekste Taranmıyor
  Atak Arif , Kaya Erdal , Erken Kamil

 • Sarızeybek Çalısının (Chamaecytisus hirsitus (L) Link.) Gelişme Performansı ve Süs Bitkisi Özelliklerinin Belirlenmesi, Bahçe, 2013
  Ulusal - TR DİZİN
  Erken Kamil , Özzambak Mustafa Ercan

 • ?Spartium junceum L.?de Tohum Çimlenmesi ve Süs Bitkisi Özelliklerinin Belirlenmesi, Bahçe, 2012
  Ulusal - TR DİZİN
  Erken Kamil , Özzambak Mustafa Ercan

 • The Effect of Different Times Collecing Cutting and Auxin Treatments of The Rooting in Platanus orientalis L. (Orienttal Plane Tree - Cınar), Journal of Animal and Plant Sciences, 2012
  Uluslararası - SCI
  Zencirkıran Murat , Erken Kamil

 • Doğal Süs Bitkilerimizin Sürdürülebilir Kullanımı, HASAD, 2012
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Erken Kamil , Özzambak Mustafa Ercan

 • Floramızdaki Doğal Süs Bitkilerimiz ve Peyzajda Kullanımı?, Plant, ISSN:, yıl 2, sayı 5, 50-51, 2011., Plant, 2011
  Ulusal -
  Erken Kamil

 • . Effects 0f Different N, P, And K Applications On The Mineral Contents Of Tuber And Leaves of Cyclamen Hederifolium Plants, Biological Diversity and Conservation, 2009
  Uluslararası - EBSCO
  Müftüoğlu Nuray Mücella , Altay Hamit , Sungur Ali , Erken Kamil , Türkmen Cafer