Hakkında

Doç. Dr. Kadir TUTKAVUL

Hakkında

 

17/08/1987 tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladı. 15/06/2004 tarihinde Bursa Nilüfer Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Bölümü'nden mezun oldu. 14/06/2010 tarihinde Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği Bölümü'nden "onur" derecesi ile mezun oldu. 06/07/2012 tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe - Finansman Anabilim Dalı'na "Araştırma Görevlisi" olarak atandı. 10/08/2012 tarihinde savunduğu “Aracı Kurumlarda Kapsamlı Gelirin Raporlanması ve Faaliyet Sonuçlarına Etkisinin İncelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezi oy birliği ile kabul edilerek, 10/09/2012 tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe – Finansman Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 26/02/2016 tarihinde savunduğu "İşlemelerin Sürdürülebilir Rekabet Gücü ve Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Verecekleri Stratejik Kararların Kaynak Tüketim Muhasebesi Modeliyle Doğrulanmasına Yönelik Ampirik Bir Çalışma" başlıklı doktora tezi oy birliği ile kabul edilerek 14/03/2016 tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamladı. 

 

13/08/2018 tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe - Finansman Anabilim Dalı'na "Dr. Öğr. Üyesi" olarak atandı. 19/09/2018 – 19/08/2019 ve 26/09/2019 – 19/10/2021 tarihleri arasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. 17/01/2020 tarihinde Farabi Değişim Programı İşletme Bölüm Koordinatörü olarak atandı. 20/01/2021 tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Alt Komisyon Üyesi olarak atandı. 10/02/2021 tarihinde muhasebe alanında "Doçent" unvanını aldı. 17/08/2021 tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe – Finansman Anabilim Dalı'na "Doçent Dr." olarak atandı. 18/05/2022 tarihinde “Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesi”ni almaya hak kazandı. 27/06/2022 tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden ayrıldı.

 

28/06/2022 tarihinde Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finans Anabilim Dalı’na “Doçent. Dr.” olarak atandı. 06/07/2022 tarihinde Bursa Teknik Üniversitesi Etik Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi. 31/08/2022 tarihinde Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İşletme Bölüm Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Halen Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finans Anabilim Dalı'nda "Doçent Dr." olarak görev yapmakta ve İşletme Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Öğretim üyesinin çok sayıda ulusal ve uluslararası düzeyde kitap, dergi, kongre ve sempozyumda kabul almış çalışmaları bulunmaktadır. Öğretim üyesi evli ve bir çocuk babasıdır.

 

İletişim Bilgileri

Adres: Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Bayezid Yerleşkesi
152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi No:85 16330 Yıldırım/BURSA
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İşletme Bölümü
Muhasebe ve Finans Anabilim Dalı
Oda No: 465

 

Telefon: 0(224) 808 1132 IP:1132
Kurumsal Mail: kadir.tutkavul@btu.edu.tr
Kişisel Mail: kadirtutkavul@hotmail.com 
Kurumsal Web Sayfası: https://sayfam.btu.edu.tr/site/kadir.tutkavul

 

Sosyal Medya
Linkedin
Facebook
Twitter
Instagram