Bildiriler

 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERSPEKTİFİNDE MALİYET AZALTMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE LİTERATÜR TARAMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BETİMSEL BİR ÇALIŞMA, 5. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS, 2020

 • KURUMSAL PERFORMANSI ARTTIRMA DÖNGÜSÜ OLARAK BALANCE SCORE CARD İLE ENTEGRE EDİLMİŞ FAALİYET TABANLI BÜTÇELEME MODELİ, 5. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS, 2020

 • NAKİT AKIŞ ORANLARI TEMELİNDE NAKİT AKIŞ TABLOSUNUN FİNANSAL ANALİZİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA, 3. EURASIAN CONFERENCE ON LANGUAGE AND SOCIAL SCIENCES, 2018

 • DUPONT ANALİZİ KULLANILARAK ÜRETİM İŞLETMELERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ: BIST-100 ENDEKSİ?NDE BİR UYGULAMA, 3. EURASIAN CONFERENCE ON LANGUAGE AND SOCIAL SCIENCES, 2018

 • MUHASEBE EĞİTİMİNDE STRATEJİK YOL HARİTASININ BELİRLENMESİNDE MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ BEKLENTİLERİN ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN AMPİRİK BİR ÇALIŞMA, AL ? FARABI 1. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, 2017

 • MUHASEBE EĞİTİMİNİN AKREDİTASYONUNDA STRATEJİK YOL HARİTASI: KAYNAK TABANLI BİR MODEL ÖNERİSİ VE GERÇEKLEŞTİRME KOŞULLARI, AL ? FARABI 1. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, 2017

 • İŞLETMELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜ NASIL SAĞLANIR? ENDÜSTRİ 4.0 PERSPEKTİFİNDE DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ İLE ENTEGRE EDİLMİŞ KAYNAK TÜKETİM MUHASEBESİ MODEL ÖNERİSİ VE GERÇEKLEŞTİRME KOŞULLARI, 3. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC, 2016

 • İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜNÜN SAĞLANMASINDA BÜTÜNLEŞİK PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME MODELLİ VE GERÇEKLEŞTİRME KOŞULLARI, 3. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC, 2016

 • TOURISM ENTERPRISES IN INTEGRATED PERFORMANCE-BASED BUDGETING ANALYTICAL MODEL, 2. INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOURISM: THEORY, CURRENT ISSUES AND RESEARCH, 2016

 • RESOURCE CONSUMPTION ACCOUNTING MODEL PROPOSAL IN TOURİSM ENTERPRİSES, 2. INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOURISM: THEORY, CURRENT ISSUES AND RESEARCH, 2016

 • ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL COSTS IN THE CONTEXT OF ACHIEVING SUSTAINABLE ADVANTAGE AND RESOURCE BASED COSTING MODEL PROPOSAL OF REPORTING ENVIRONMENTAL COSTS: BALANCED SCORECARD (BSC), FUTURE CHALLENGES IN MANAGEMENT AND BUSINESS, 2015

 • SAĞLIK KURULUŞLARINDA TEKNOLOJİK YAPININ OLUŞUMU VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN FİNANSMANI: İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA, EUROPEAN CONFERENCE OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, 2013

 • SAĞLIK HİZMETLERİNDE PERFORMANS ANALİZİ VE BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA AMPRİK ÇALIŞMA, EUROPEAN CONFERENCE OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, 2013

 • ETKİN VERİMLİLİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ OLARAK KAZUKIYOVA KURUSOWA MODELİNİN BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK ÇALIŞMA, EUROPEAN CONFERENCE OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, 2013

 • SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜNÜN SAĞLANMASINDA ?ALTI SİGMA? VE FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.?DE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ, XIV. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, 2013