Makaleler

 • ÖZEL VE KAMU SERMAYELİ BANKALARIN YAYIMLADIKLARI ENTEGRE RAPORLARIN SERMAYE ÖĞELERİ BAZINDA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ, MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, 2022
  Ulusal - TR DİZİN
  Gökoğlu Hasan Hüseyin , Tutkavul Kadir

 • LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İŞLETMELERDE FİNANSAL BAŞARISIZLIĞIN TAHMİN EDİLMESİ: BIST SINAİ ENDEKSİ?NDE BİR UYGULAMA, MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ, 2021
  Ulusal - TR DİZİN
  Tutkavul Kadir , Karahan Ferit

 • MODELING THE RELATIONSHIP BETWEEN CAPITAL STRUCTURE AND RETURN BY RIDGE REGRESSION METHOD: AN APPLICATION IN TURKISH AIRLINES INC., SOCIAL SCIENCES RESEARCH JOURNAL (SSRJ), 2020
  Uluslararası - Academic Resource Index, Scientific Indexing Services, Eurasion Scientific Jornal Index, SOBIAD.
  Tutkavul Kadir

 • KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDASÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKPERFORMANSININ ÖLÇÜMÜ: ARÇELİK A.Ş.?DE BİR UYGULAMA, MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ, 2020
  Ulusal - TR DİZİN
  Tutkavul Kadir

 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERSPEKTİFİNDE MALİYET AZALTMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE LİTERATÜR TARAMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BETİMSEL BİR ÇALIŞMA, JOURNAL OF ACADEMIC VALUE STUDIES, 2020
  Uluslararası - EBSCO
  Elmacı Orhan , Tutkavul Kadir

 • TMS, BOBİ FRS, KÜMİ FRS VE VUK PERSPEKTİFİNDEN DÖNÜŞTÜRME MALİYETLERİ: ÜRETİM MALİYETLERİNE VE VERGİLENDİRMEYE ETKİSİ, PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2020
  Uluslararası - TR DİZİN
  Tutkavul Kadir

 • ACTIVITY BASED BUDGETING MODEL INTEGRATED WITH BALANCED SCORECARD AS A CYCLE OF INCREASING CORPORATE PERFORMANCE, JOURNAL OF ACADEMIC VALUE STUDIES, 2020
  Uluslararası - ESJI, DRJI, ACADEMIC RESOURCE INDEX, ADVANCED SCIENCES INDEX, I2OR, SSRN, INFOBASE INDEX
  Elmacı Orhan , Tutkavul Kadir

 • MALMQUİST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ENDEKSİNİ KULLANARAK ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BORSA İSTANBUL SINAİ ENDEKSİ?NDE BİR UYGULAMA, VERİMLİLİK DERGİSİ, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Tutkavul Kadir

 • MUHASEBE EĞİTİMİNİN AKREDİTASYONUNDA STRATEJİK YOL HARİTASI: KAYNAK TABANLI BİR MODEL ÖNERİSİ VE GERÇEKLEŞTİRME KOŞULLARI, JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, 2017
  Uluslararası - Social Science Research Network (SSRN)
  Elmacı Orhan , Tutkavul Kadir

 • MUHASEBE EĞİTİMİNDE STRATEJİK YOL HARİTASININ BELİRLENMESİNDE MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİN ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN AMPİRİK BİR ÇALIŞMA, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC VALUE STUDIES (JAVSTUDIES), 2017
  Uluslararası - ESJI, DRJI, ACADEMIC RESOURCE INDEX, SIS, SCIWIN, DIIF, I2OR, SOBIAD, SSRN
  Elmacı Orhan , Tutkavul Kadir

 • FİYATLANDIRMA KARARLARINDA GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ MALİYETLEME SİSTEMLERİNİN YETERLİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELIK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA, MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, 2016
  Ulusal - TR DİZİN
  Tutkavul Kadir , Elmacı Orhan

 • STRATEJİK KARAR ALMA PERSPEKTİFİNDEN FAALİYET TABANLI MALİYETLEME MODELİ VE ZAMANA DAYALI FAALİYET TABANLI MALİYETLEME MODELİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA, MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, 2016
  Ulusal - TR DİZİN
  Tutkavul Kadir , Elmacı Orhan

 • ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL COSTS IN THE CONTEXT OF ACHIEVING SUSTAINABLE ADVANTAGE AND RESOURCE BASED COSTING MODEL PROPOSAL OF REPORTING ENVIRONMENTAL COSTS: BALANCED SCORECARD (BSC), INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIZATIONAL LEADERSHIP, 2016
  Uluslararası - ESCI
  Elmacı Orhan , Altunal ışık , Tutkavul Kadir , Karaş Göksel

 • SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜSTÜNLÜK ELDE EDEBİLME BAĞLAMINDA ÇEVRESEL MALİYETLERİN ANALİZİ VE ÇEVRESEL MALİYETLERİN RAPORLANMASINDA KAYNAK TABANLI MALİYETLEME MODEL ÖNERİSİ, MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, 2015
  Ulusal - TR DİZİN
  Elmacı Orhan , Tutkavul Kadir

 • MAMUL MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINDA GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ MALİYETLEME SİSTEMLERİNİN YETERLİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BETİMSEL BİR ÇALIŞMA, MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, 2015
  Ulusal - TR DİZİN
  Elmacı Orhan , Tutkavul Kadir

 • SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜNÜN SAĞLANMASINDA ALTI SİGMA YÖNTEMİNİN KULLANILMASI VE FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.?DE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ, DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2014
  Ulusal - TR DİZİN
  Elmacı Orhan , Uslu Mustafa , Tutkavul Kadir

 • ARACI KURUMLARDA KAPSAMLI GELİRİN RAPORLANMASI VE FAALİYET SONUÇLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ, DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013
  Ulusal - TR DİZİN
  Çetinoğlu Tansel , Tutkavul Kadir