Makaleler

 • From Low Engagement to High Engagement: Explaining Turkey?s Changing Engagement in the Middle East during the JDP Period, Akademik Bakış, 2022
  Uluslararası - ESCI
  Akdoğan İsmail , Polat Furkan

 • A Strategic Narrative Construction of the Trump Administration on Iran?s Nuclear Program, SİYASAL: Journal of Political Sciences, 2022
  Uluslararası - ESCI
  Akdoğan İsmail , Adıgüzel Yusuf

 • The Construction of Strategic Narrative in the Saudi-Iranian Regional Rivalry: The Case of the Yemeni Civil War, İnsan ve Toplum, 2022
  Uluslararası - ESCI
  Akdoğan İsmail , Küpeli Mustafa Şeyhmus , Gürler Recep Tayyıp

 • İran?a Yönelik Suudi Arabistan-İsrail Stratejik Anlatı İttifakı, İran Çalışmaları Dergisi, 2021
  Uluslararası - Index Islamicus, EBSCO, Proquest, Indeks Copernicus
  Akdoğan İsmail

 • Suudi Arabistan-İran Bölgesel Rekabetinde Suudi Dış Yardımlarının Siyasi Etkinliği (2010-2020), Uluslararası İlişkiler, 2021
  Uluslararası - SSCI
  Pulat Abdüssamet , Akdoğan İsmail , Küpeli Mustafa Şeyhmus

 • Gerçekliğin Yeniden İnşası: Arap-İsrail Normalleşmesinin Orta Doğu Basınında Çerçevelenmesi, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, 2021
  Uluslararası - DOAJ, EBSCO, Indeks Islamicus, Indeks Copernicus, ASOS Indeks
  Akdoğan İsmail , Uğuş Mikail , Yılmaz Muzaffer Musab

 • Gerilim ve Yumuşama Kıskacında Suudi Arabistan-Irak İlişkileri, Ortadoğu Analiz Dergisi, 2017
  Ulusal - EBSCO
  Akdoğan İsmail

 • KATAR KRİZİ: DEĞİŞEN BÖLGESEL GÜÇ DENGESİNİN İLK PRATİK YANSIMASI, Ortadoğu Analiz, 2017
  Ulusal - Ebsco
  Akdoğan İsmail

 • İran Devrimi?nden Arap Baharı?na Suudi Arabistan-İran İlişkileri, Ortadoğu Analiz Dergisi, 2016
  Ulusal - EBSCO
  Akdoğan İsmail

 • Suudi Arabistan 2013, Ortadoğu Yıllığı, 2015
  Uluslararası - 1) EBSCO 2) PROQUEST 3) Columbia International Affairs Online (CIAO)
  Ataman Muhittin , Akdoğan İsmail

 • Awakening Islam: The politics of Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia, Ortadoğu Yıllığı, 2015
  Uluslararası - 1) EBSCO 2) PROQUEST 3) ASOS Index, 4)Columbia International Affairs Online (CIAO)
  Akdoğan İsmail

 • Suudi Arabistan da İhyacı Hareketler Olarak Sahve ve Vehhabilik, Türkiye Ortadoğu çalışmaları Dergisi, 2014
  Ulusal - Asos Index
  Akdoğan İsmail , Kalaycı Rıdvan

 • Arap Baharı'nın İran-Suudi Arabistan İlişkileri Üzerindeki Etkisi, Ortadoğu Yıllığı, 2013
  Uluslararası - EBSCO, Proquest, CIAO
  Akdoğan İsmail

 • Suudi Arabistan 2012, Ortadoğu Yıllığı, 2013
  Uluslararası - EBSCO, Proquest, CIAO
  Ataman Muhittin , Akdoğan İsmail