Bildiriler

  • Korozyona Maruz Kalmış Betonarme Köprünün Deprem Performansının İncelenmesi, International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards (ISESH-2019), 2019

  • ZEMİN KATI KOROZYONA MARUZ KALMIŞ BİR BİNANIN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ, 4 th INTERNATIONALCONFERENCE ON EAERTHQUAKE ENGINEERING AND SEISMOLOGY, 2017

  • Donatı Korozyonunun Betonarme Çerçeve Performansına Etkileri, Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu (DAAYS?16), 2016

  • Donatı Korozyonunun Betonarme Binaların Yapısal Davranışına Etkileri, 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 2015

  • Earthquake Behavior of Reinforced Concrete Frames Subjected to Rebar Corrosion, SCMT3-Third International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies, 2013

  • Çerçevelerde donatı korozyonunun taşıyıcı sistem davranışına etkileri, ICONC2012-International Construction Congress, 2012

  • Effects of the replacement of industrial by products as fine aggregate in concrete on chloride penetration, The Second International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies, 2010

  • Effect of GGBFS and GSS on the properties of mortar, Excellence in Concrete Construction through Innovation: Proceedings of the conference, 2008

  • Sulfate resistance of composite portland cements containing steel slag and granulated blastfurnace slag, Proceedings of the 7th International Congress, Concrete: Constructıon?s Sustaınable Optıon, Role For Concrete In Global Development, 2008