Bildiriler

  • Kalite 4.0 ile Endüstri 4.0 İlişkisi Üzerine Bir Araştırma, AL -FARABI JOURNAL 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2020

  • TOPLAM ÜRETKEN BAKIMDA (TPM) OTONOM BAKIM ETKİNLİĞİ ÜZERİNE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA, 6. Yıldız sosyal Bilimler Kongresi, 2019

  • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE BİR OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE KAİZEN UYGULAMASI, 6. Yıldız sosyal Bilimler Kongresi, 2019

  • Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Paylaşımının Rolü Üzerine Bir Araştırma. III. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, III. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 2018

  • OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN TEDARİK ZİNCİRİ RİSKLERİNE KARŞI ALGILARI ÜZERİNE BİR SAHA ÇALIŞMASI, Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2016

  • TÜRKİYE VE AB ÜLKELERİNİN ALMANYA FRANSA İNGİLTERE İTALYA ve İSPANYA 2008 2014 YILLARI ARASINDA TURİZM GELİRİ İŞSİZLİK İHRACAT ve DÖVİZ KURU ÜZERİNDE BİR PANEL ÇALIŞMASI, 3rd INTERNATIONAL CONGRESS OF TOURİSM AND MANAGEMENT RESEARCHES, 2016

  • TEDARİK ZİNCİRİ RİSKLERİNİN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA, 15. Üretim Araştırma Sempozyumu, 2015

  • İLERİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASINA VE BENİMSENMESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 14. üretim araştırmaları sempozyumu, 2014

  • Üretim Sistemlerinde Farklılıkların Ölçülmesine Yönelik Bir Çalışma, Lale Oraloğlu International Culture, Arts and Multidisciplinary Studies, 0

  • The Relationships Between Green Supply Chain Management, Operational Performance and Financial Performance: A Survey Research in Textile Industry, II. International Covid -19 and Current Issues Congress, 2021, 0