Makaleler

 • Covid-19 Pandemic and Changes in Parents? School Preferences in Bursa Province, International Journal of Educational Research Review, 2022
  Uluslararası - Ebsco, ASOS, Worldcat
  Sekmen Fuat , Gökırmak Haşmet , Demirkol İsa

 • International Supplier Selection Using AHP Method, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 2021
  Ulusal - TR DİZİN
  Demirkol İsa

 • Sustainable Supply Cha in: A Gradation Model ThatBased on AHP-TOPSIS Method, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2021
  Ulusal - TR DİZİN
  Demirkol İsa

 • The Impact of Vocational Schools on The Labor Market In Kyrgyzstan, PONTE, 2021
  Uluslararası - AHCI
  Sekmen Fuat , Gökırmak Haşmet , Demirkol İsa , Bayrakta Bülent , Haşlak İrfan , Ravanoğlu Galip Afşin , Demir Hasan , Vural Mahmut

 • Yalın Üretim, Sürdürülebilirlik ve Firma Performansı İlişkisi Üzerine BirAraştırma, 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 2020
  Ulusal - TR DİZİN
  Demirkol İsa

 • The Relationship Between Industry 4.0 and Lean Production: An Empirical Study on BursaManufacturing Industry, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2020
  Ulusal - TR DİZİN
  Demirkol İsa , Alfutaıh Abdulmalek A

 • TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARININ ÜRETİM VE NAKİT YÖNETİMİSÜREÇLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI, Academic Review of Humanities and Social Sciences, 2020
  Uluslararası - ASJI, DRJI, Asos Index
  Demirkol İsa , Köksal İmdat , ÇİÇek Ali

 • Avrupa Birliği Ülkeleri İle Türkiye?nin Ekonomik Göstergelerinin Karşılaştırılması, YÖNETİM VE EKONOMİ, 2019
  Ulusal - Econlit, TR
  Özbek Aşır , Demirkol İsa

 • ENDÜSTRİ 4.0 VE ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİNİETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, İşletme Bilimi Dergisi, 2018
  Uluslararası - Copernicus
  Demirkol İsa , Özcan Selami

 • Lojistik Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin SWARA ve GİA Yöntemleri İle Analizi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018
  Ulusal - INDEX COPERNICUS, DRJI, CiteFactor
  Özbek Aşır , Demirkol İsa

 • İleri İmalat Teknolojileri ve Bir Saha Çalışması, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015
  Uluslararası - Asos, Ebsco, Arastirmax
  Ünğan Mustafa Cahid , Demirkol İsa , Üstündağ Asuman

 • Tedarik Zinciri Risklerinin Işletme Performansi Üzerindeki Etkisi Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama, Sakarya Üniversitesi İşletme Bilimi Dergisi, 2015
  Uluslararası - COPERNİCUS DERGİPARK ASOS
  Demirkol İsa , Ungan Mustafa Cahit , Ayanoğlu Murat