Bildiriler

  • Sosyolojik Bir Bakış ile Michaud ve Fromm?da Tepkisel Şiddet, 8. International Congress on Current Debates in Social Sciences, 2018

  • Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İş Hayatında Kadın: Yönetici Kadınlar Örneği, 8. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 2018

  • Socio Demographic Analysis of Domestic Violence Against Women, Intcess16- 3rd International Conference on Education and Social Sciences, 2016

  • Violence Against Women and Women Shelters in Turkey, Intcess16- 3rd International Conference on Education and Social Sciences, 2016

  • The Perception and Attitudes of University Students Towards Violence, International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 2016

  • A Socilogical Evaloation of Attitudes and Perception of Violence, XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 2016