Bildiriler

  • ZİYA GÖKALP?TE BİR TOPLUM MESELESİ OLARAK ?KÜLTÜR?, 3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, 2022

  • TARİH SAHNESİNDE KADININ ÇALIŞMA HAYATINA KATILIMI, AHI EVRAN 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, 2022

  • Sosyolojik Açıdan Covid-19 Pandemi Sürecinin Aile İçi Şiddet Üzerindeki Etkisi, 13th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, 2021

  • Covid-19 Pandemi Sürecinin Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine İlişkin Değerlendirilmesi, 13th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, 2021

  • Sosyolojik Bir Bakış ile Michaud ve Fromm?da Tepkisel Şiddet, 8. International Congress on Current Debates in Social Sciences, 2018

  • Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İş Hayatında Kadın: Yönetici Kadınlar Örneği, 8. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 2018

  • Violence Against Women and Women Shelters in Turkey, Intcess16- 3rd International Conference on Education and Social Sciences, 2016

  • Socio Demographic Analysis of Domestic Violence Against Women, Intcess16- 3rd International Conference on Education and Social Sciences, 2016

  • The Perception and Attitudes of University Students Towards Violence, International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 2016

  • A Socilogical Evaloation of Attitudes and Perception of Violence, XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 2016