Makaleler

 • Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Boyutları: Ankara Örneği, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Altıparmak İpek Beyza

 • Ortaöğretimde Felsefe Ders Kitaplarının İçerik Açısından Değerlendirilmesi, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Durakoğlu Abdullah , Altıparmak İpek Beyza , Coşkun Hamit

 • Kadına Yönelik Şiddetin Erkekler Tarafından Değerlendirilmesi: Sakarya Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Genç Yusuf , Altıparmak İpek Beyza , Ustabaşı Gündüz Dilara

 • Şiddete Maruz Kalan ya da Barınma Sıkıntısı Yaşayan Kadınların Sosyal ve Ekonomik Değişkenler Açısından İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018
  Uluslararası - ESCI: Emerging Sources Citation Index
  Altıparmak İpek Beyza

 • Gençlerin Gözünden Toplumsal Bir Sorun Olarak Kadın Eğitiminin İncelenmesi, Turkish Studies (Sosyal Bilimler), 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Altıparmak İpek Beyza

 • Sosyal Öğrenmenin Aile İçi Şiddete Etkisi, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Altıparmak İpek Beyza

 • Toplumsal Cinsiyet Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: Kaynakları ve Mücadele Alanlarına Yönelik Öneriler, Turkish Studies (Sosyal Bilimler), 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Altıparmak İpek Beyza

 • Sartre?ın Sunduğu Etik Modele Göre ?Oda? Öyküsünün Analizi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Altıparmak İpek Beyza , Durakoğlu Abdullah

 • Bir Rönesans Dönemi Ütopyası Olarak ?Yeni Atlantis? Adlı Eserin Sosyolojik Analizi, Turkish Studies (İktisat-Finans-Siyaset), 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Altıparmak İpek Beyza , Durakoğlu Abdullah

 • Kadınların Refahını Arttırmaya Yönelik Çalışan Meslek Elemanlarının Mesleki Yeterlilik ve İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma, Mediterranean Journal of Humanities, 2017
  Ulusal - TR DİZİN
  Altıparmak İpek Beyza , Cebecioğlu Gülçin , Ertan Koçak Yasemin

 • Dijital Şiddet: Sosyla Paylaşım Ağları Üzerine Bir Araştırma, Sakarya University Journal of Education, 2017
  Ulusal - TR DİZİN
  Cebecioğlu Gülçin , Altıparmak İpek Beyza

 • Kadınların Refahını Artırmaya Yönelik Çalışan Meslek Elemanlarının Mesleki Yeterlilik ve İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma, Mediterranean Journal of Humanities, 2017
  Uluslararası - TR DİZİN
  Altıparmak İpek Beyza , Cebecioğlu Gülçin , Ertan Koçak Yasemin

 • Dijital Şiddet: Sosyal Paylaşım Ağları Üzerine Bir Araştırma, Sakarya University Journal of Education, 2017
  Uluslararası - TR DİZİN
  Cebecioğlu Gülçin , Altıparmak İpek Beyza

 • Franz Kafka nın Dönüşüm Adlı Eserinin Sosyolojik Açıdan Analizi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016
  Ulusal - Ebscohost, DOAJ, Index Copernicus, Modern Language Association (MLA), Ulakbim, Open Academic Journals Index
  Altıparmak İpek Beyza , Durakoğlu Abdullah

 • Tekstil İşçilerinin Toplumsal Cinsiyete Yönelik Tavır ve Tutumları, Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 2016
  Uluslararası - Academic Resource Index, Open Access Journals, Scientific Indexing Services
  Cebecioğlu Gülçin , Altıparmak İpek Beyza

 • Sözde Kızlar Romanında Batılı ve Doğulu Karakterlerin Karşılaştırılması, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016
  Uluslararası - Ebsco HOST PUBLISHING, Asos INDEX
  Durakoğlu Abdullah , Altıparmak İpek Beyza

 • Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede ŞÖNİM lerin Rolü Ankara Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies, 2015
  Uluslararası - EBSCO,MLA, ASOS,TEİ(Türk Eğitim İndeksi),ARASTIRMAX,Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi),Journal Seek,Research Bible,İSAM,Index Copernicus,Mendeley,Open Academic Journals Index,DRJI,CiteFactor,Scientific Indexing Services,Akademic Keys,ASI (Advanced Science Index),Sjournals Index, SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)
  Altıparmak İpek Beyza

 • How Superstitious Are Academicians, Anthropologist, 2015
  Uluslararası - SSCI
  Altıparmak İpek Beyza , Aktaş Gülçin

 • A Sociological Look on Violence, Journal of Modern Education Review, 2014
  Uluslararası - Endekste Taranmıyor
  Altıparmak İpek Beyza

 • Öğrencilerin Siyasal Sosyalleşme Algısı Üzerinde Ailenin Etkisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014
  Uluslararası - Dergimiz Ebscohost, Index Copernicus, Contemporary Science Association, Modern LanguageAssociation (MLA) Ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) Tarafındantaranmaktadır.
  Altıparmak İpek Beyza