Makaleler

 • Evaluation of the Reflections of Pandemic (COVID-19) on University Education from the Perspective of Faculty, Participatory Educational Research, 2022
  Uluslararası - Scopus, Institute Of Education Sciences (ERIC), ELSEVIER
  Altıparmak İpek Beyza , Cebecioğlu Gülçin

 • COVID-19 Pandemi Sürecinin Kişisel Bakım Dinamiklerine Etkisi, Paradoks: The Journal of Economics, Sociology & Politics, 2022
  Uluslararası - EBSCO, Index Copernicus Internaional, ASOS
  Altıparmak İpek Beyza , As Aynur

 • Aesthetic Evaluation Of Seljuk And Ottoman Period Mosques, International Social Sciences Studies Journal, 2022
  Uluslararası - Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), ResearchBible (Academic Resource Index), Directory Of Research Journals Indexing (DRJI), Scientific Indexing Services (SIS), I2OR Indexing Services & Evaluation Of Publication Impact Factor (PIF), SOBİAD Atıf Dizini
  Durakoğlu Abdullah , Coşkun Hamit , Altıparmak İpek Beyza

 • ?Hayvan Çiftliği? Adlı Eseri Bağlamında George Orwell?ın Tarihi ve Sosyolojik Tespitlerini Değerlendirmek, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2021
  Uluslararası - Ulakbim TR Dizin EBSCOhost Google Scholar The European Reference Index For TheHumanities And The Social Sciences (ERIH PLUS) Türk Eğitim Endeksi Araştırmax BilimselYayın İndeksi Open Academic Journals Index Academic Resource Index Scientific Indexing Services (SIS) SOBIAD,Sosyal Bilimler Atıf Dizini CiteFactor Academic Scientific Journals Academia Edu Cabell?s Directories Directoryof Research Journals Indexing İdeal Online
  Altıparmak İpek Beyza , Durakoğlu Abdullah

 • Pandemi Sürecinde Lise Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Uzaktan Eğitime Etkileri, Kesit Akademi, 2021
  Uluslararası - SOBİAD (SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ), EBSCO, Index Copernicus, MLA, MICROSOFT ACADEMIC, İSAM, ROAD (Directory Of Open Access Scholarly Resources), ACADEMICKEYS, WIZDOM, SCITE_ , READCUBE, RESEARCH JOURNAL IMPACT FACTOR, WORLDCAT, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES (SIS), ESJI (EURASIAN SCIENTIFIC JOURNAL INDEX), DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING), SCIENCEGATE, MIAR (INFORMATION MATRIX FOR THE ANALYSIS OF JOURNALS), SYSTEMATIC IMPACT FACTOR, SPARC INDEX, IIJIF (INTERNATIONAL INNOVATIVE JOUR
  Altıparmak İpek Beyza , Demircan Betül

 • Kadına Yönelik Şiddetin Erkekler Tarafından Değerlendirilmesi: Sakarya Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Genç Yusuf , Altıparmak İpek Beyza , Ustabaşı Gündüz Dilara

 • Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Boyutları: Ankara Örneği, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Altıparmak İpek Beyza

 • Ortaöğretimde Felsefe Ders Kitaplarının İçerik Açısından Değerlendirilmesi, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Durakoğlu Abdullah , Altıparmak İpek Beyza , Coşkun Hamit

 • Şiddete Maruz Kalan ya da Barınma Sıkıntısı Yaşayan Kadınların Sosyal ve Ekonomik Değişkenler Açısından İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018
  Uluslararası - ESCI: Emerging Sources Citation Index
  Altıparmak İpek Beyza

 • Gençlerin Gözünden Toplumsal Bir Sorun Olarak Kadın Eğitiminin İncelenmesi, Turkish Studies (Sosyal Bilimler), 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Altıparmak İpek Beyza

 • Toplumsal Cinsiyet Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: Kaynakları ve Mücadele Alanlarına Yönelik Öneriler, Turkish Studies (Sosyal Bilimler), 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Altıparmak İpek Beyza

 • Sosyal Öğrenmenin Aile İçi Şiddete Etkisi, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Altıparmak İpek Beyza

 • Sartre?ın Sunduğu Etik Modele Göre ?Oda? Öyküsünün Analizi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Altıparmak İpek Beyza , Durakoğlu Abdullah

 • Bir Rönesans Dönemi Ütopyası Olarak ?Yeni Atlantis? Adlı Eserin Sosyolojik Analizi, Turkish Studies (İktisat-Finans-Siyaset), 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Altıparmak İpek Beyza , Durakoğlu Abdullah

 • Kadınların Refahını Arttırmaya Yönelik Çalışan Meslek Elemanlarının Mesleki Yeterlilik ve İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma, Mediterranean Journal of Humanities, 2017
  Ulusal - TR DİZİN
  Altıparmak İpek Beyza , Cebecioğlu Gülçin , Ertan Koçak Yasemin

 • Dijital Şiddet: Sosyla Paylaşım Ağları Üzerine Bir Araştırma, Sakarya University Journal of Education, 2017
  Ulusal - TR DİZİN
  Cebecioğlu Gülçin , Altıparmak İpek Beyza

 • Franz Kafka nın Dönüşüm Adlı Eserinin Sosyolojik Açıdan Analizi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016
  Ulusal - Ebscohost, DOAJ, Index Copernicus, Modern Language Association (MLA), Ulakbim, Open Academic Journals Index
  Altıparmak İpek Beyza , Durakoğlu Abdullah

 • Tekstil İşçilerinin Toplumsal Cinsiyete Yönelik Tavır ve Tutumları, Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 2016
  Uluslararası - Academic Resource Index, Open Access Journals, Scientific Indexing Services
  Cebecioğlu Gülçin , Altıparmak İpek Beyza

 • Sözde Kızlar Romanında Batılı ve Doğulu Karakterlerin Karşılaştırılması, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016
  Uluslararası - Ebsco HOST PUBLISHING, Asos INDEX
  Durakoğlu Abdullah , Altıparmak İpek Beyza

 • How Superstitious Are Academicians, Anthropologist, 2015
  Uluslararası - SSCI
  Altıparmak İpek Beyza , Aktaş Gülçin

 • Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede ŞÖNİM lerin Rolü Ankara Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies, 2015
  Uluslararası - EBSCO,MLA, ASOS,TEİ(Türk Eğitim İndeksi),ARASTIRMAX,Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi),Journal Seek,Research Bible,İSAM,Index Copernicus,Mendeley,Open Academic Journals Index,DRJI,CiteFactor,Scientific Indexing Services,Akademic Keys,ASI (Advanced Science Index),Sjournals Index, SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)
  Altıparmak İpek Beyza

 • Öğrencilerin Siyasal Sosyalleşme Algısı Üzerinde Ailenin Etkisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014
  Uluslararası - Dergimiz Ebscohost, Index Copernicus, Contemporary Science Association, Modern LanguageAssociation (MLA) Ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) Tarafındantaranmaktadır.
  Altıparmak İpek Beyza

 • A Sociological Look on Violence, Journal of Modern Education Review, 2014
  Uluslararası - Endekste Taranmıyor
  Altıparmak İpek Beyza