Bildiriler

  • Bir Endüstri Mirası Olarak Kente Eklemlenen Santralİstanbul: Müdahaleler, Dönüşümler ve Potansiyeller, IAPS-CS Network KÜLTÜR VE MEKAN BULUŞMALARI 4, 2019

  • Liman Kentlerindeki Dönüşüm Süreçleri Üzerine Bir Değerlendirme:Hamburg HafenCity ve Rotterdam Kop Van Zuid Kıyı Dönüşüm Projelerininİncelenmesi, Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu:Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 2018