Makaleler

 • Üniversite- Kent Etkileşiminde Melez Üçüncü Mekan Kavramı Doğrultusunda Rizomatik Kampüs Yerleşim Sistemi Modeli Önerisi, Online Journal of Art and Design (OJAD), 2020
  Uluslararası - DAAI (Design And Applied Arts Index)
  Gümüş İmran

 • A Reading on Critical Regionalism in the Northern Aegean Residential Architecture: Analysis of Ancient Troy, Traditional Ayvacık Houses and SM House, Megaron, 2020
  Uluslararası - Web Of Science, Emerging Sources Citation Index (ESCI), Avery Index To Architectural Periodicals (AIAP), ULAKBİM, EBSCO Host Art Amp Architecture Complete, Arts Premium Collection, ProQuest Central, DOAJ
  Gümüş İmran , Polatoğlu ÇİĞdem

 • Rhythmanalysis as a Method of Analyzing Everyday Life Spaces: The Case of Kıbrıs Şehitleri Street in İzmir, Online Journal of Art and Design (OJAD), 2020
  Uluslararası - DAAI (Design And Applied Arts Index)
  Gümüş İmran , Yılmaz Ebru

 • Duyular Mimarlığı ve Zumthor, Yapı Dergisi, 2019
  Uluslararası - DAAI (Design And Applied Arts Index)
  Gümüş İmran

 • Bağlamsalcılık Kavramının Meydan Tasarım Yarışmaları Üzerinden İrdelenmesi: 2000 Sonrası Bursa Örnekleri, Modular Journal, 2019
  Ulusal - Asos Index, CiteFactor Academic Scientific Journal Index
  Gümüş İmran