Makaleler

 • Üniversite- Kent Etkileşiminde Melez Üçüncü Mekan Kavramı Doğrultusunda Rizomatik Kampüs Yerleşim Sistemi Modeli Önerisi, Online Journal of Art and Design (OJAD), 2020
  Uluslararası - DAAI (Design And Applied Arts Index)
  Gümüş İmran

 • Rhythmanalysis as a Method of Analyzing Everyday Life Spaces: The Case of Kıbrıs Şehitleri Street in İzmir, Online Journal of Art and Design (OJAD), 2020
  Uluslararası - DAAI (Design And Applied Arts Index)
  Gümüş İmran , Yılmaz Ebru

 • Duyular Mimarlığı ve Zumthor, Yapı Dergisi, 2019
  Uluslararası - DAAI (Design And Applied Arts Index)
  Gümüş İmran

 • Bağlamsalcılık Kavramının Meydan Tasarım Yarışmaları Üzerinden İrdelenmesi: 2000 Sonrası Bursa Örnekleri, Modular Journal, 2019
  Ulusal - Asos Index, CiteFactor Academic Scientific Journal Index
  Gümüş İmran