Bildiriler

 • The Adaptation of Four Orthorexia Nervosa Scales into Turkish Population, The 32nd International Congress of Psychology, 2021

 • Long/Short Term Orientation and Coach Turnover: A Cross-Cultural Comparison, The 32nd International Congress of Psychology, 2021

 • Examining Mental Contamination in the Context of Moral Foundations Theory, The 32nd International Congress of Psychology, 2021

 • Akademik Personel Dünyasına Bakış: Araştırma Görevlileri ve Doktor Öğretim Üyeleri Üzerine Bir Çalışma, Uluslararası V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2019

 • Why Do People Feel Similar Or Different From Others? The Roles Of Personality, Self, Parentification And Emotion Regulation, 16th European Congress of Psychology, 2019

 • When Family Roles Are Reversed: The Effects of Parentification and Self Construction on Emotion Regulation, 16th European Congress of Psychology, 2019

 • Aile içi roller yer değiştirirse: Ebeveynleşme ve benlik kurgularının duygu düzenleme becerisi üzerindeki etkileri, 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2018

 • Zihinsel Kirlenme: Dindarlık Düzeyi ve Dini Obsesyonlar Bir Yatkınlık faktörü Olarak Ele Alınabilir mi?, I. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi, 2018

 • Moral Components of Mental Contamination: A Qualitative Study (Poster sunumu), 11th International Congress of Clinical Psychology, 2018

 • The Roles of Mental Contamination and Negative Emotions in the Relationship between Disgust Propensity and Washing Urges: Serial Mediation Analysis with Female University Students, 48th Annual Congress of the European Association (EABCT 2018), 2018

 • Examination of obsessive-compulsive disorder symptoms in terms of mental contamination and related variables: Structural Equation Modeling with Muslim University Students, 48th Annual Congress of the European Association (EABCT 2018), 2018

 • The Role of Mental Contamination and Contamination Related Thought Action Fusion in the Relationship between OCD and Religion, The 15th European Congressof Psychology (ECP), 2017

 • The Role of Religiosity Guilt and Contamination Related Thought Action Fusion in Mental Contamination An Experimental Examination in Turkish Student, 8th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies, 2016

 • Dindarlık Düzeyinin Obsesif Kompulsif Bozukluk ile Olan İlişkisi Zihinsel Kirlenme Kirlenmeye İlişkin Düşünce Eylem Kaynaşması Suçluluk ve Kendini AffetmeEğiliminin Aracı Rolünün İncelenmesi, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2016