Bildiriler

 • Bir Taşıt Radyatöründe Isı Geçişine Etki Eden Parametrelerin İstatistiksel Analizi, 22nd Congress on Thermal Science and Technology, 2019

 • Organik Rankine Çevriminin Islak ve Kuru Tip Akışkanlar için Performans Analizi, 22nd Congress on Thermal Science and Technology, 2019

 • Çatı Katlarındaki Isıl Konforun Farklı Isıtma Sistemleri Kullanılarak İncelenmesi, 22nd Congress on Thermal Science and Technology, 2019

 • The Effect of Environmental Conditions on Optimum Insulaion Thickness by Considering Condensation and Its Statistical Analysis, 22nd Congress on Thermal Science and Technology, 2019

 • Sandviç Duvarlar için Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesinde Yoğuşma Faktörünün Etkisi, 4th Anatolian Energy Symposium with International Participation, 2018

 • A Study on Optimum Insulation Thicknesses and Payback Periods for The Use of a Building During Heating and Cooling Seasons, 3rd Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate, 2018

 • Otomobillerde Kabin İçi Soğutma Sürecinin İncelenmesi ve Isıl Konfor Açısından Değerlendirilmesi, 9th International Automotive Technologies Congress, 2018

 • İki Farklı Akış Konfigürasyonu için Otomobil Radyatörlerinde Isı ve Akış Analizinin Nümerik İncelenmesi, 9th International Automotive Technologies Congress, 2018

 • Güneş Radyasyonu Hesaba Katılarak Optimum Yalıtım Kalınlığının Duvar Yönlerine Bağlı İncelenmesi, 4th Anatolian Energy Symposium with International Participation, 2018

 • A Modelling of Electricity Generation by Using Geothermal Assisted Organic Rankine Cycle with Internal Heat Recovery, Alternative Energy Sources, Materials Technologies(AESMT?18), 2018

 • Exergy Analysis of The Organic Rankine Cycle Based on The Pinch Point Temperature Difference, International Conference on Advances in Science, 2017

 • A Study on The Parameters Affecting Insulation Thickness on External Wall of Buildings, Academics World 66th International Conference, 2017

 • Thermodynamic Analysis of The Organic Rankine Cycle and The Effect of Refrigerant Selection on Cycle Performance, International Conference on Advanced Technology Sciences, 2016