Bildiriler

 • Gümrük Mevzuatinda Dahilde İşleme Rejimi Ve Vergi Özelinde Karşilaşilan Sorunlar, IV.Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 2018

 • Uluslararası Taşımacılık Sektörünün Etkinliğinde Yeşil Lojistik, IV.ULUSLARARASI KAFKASYA-ORTA ASYA DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ, 2018

 • Türkiye?de Güneş Enerjisi ve Lojistik Sektöründe Uygulama Örnekleri, El Ruha 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2018

 • Ekonomide İtici Bir Güç Olarak E-Ticaret, 1. InTraders International Conference on International Trade, 2018

 • The Effects of Global Climate Change on Tourism: Intercontinental Assessments, Ecology Symposium 2017, 2017

 • TV Series As Cultural Export Products And Their Role In The Economic Development: Example Of Turkey, 2017 International Academic Conference on Business Stockholm, 2017

 • Effect of the Physical Geography on the Logistics Performance:Evaluations on the European, Asian and African Regions, International Academic Multidisciplinary Research Conference 2017, 2017

 • Comparative Advantages In Tourism Sector: A Comparative Analysis Between Turkey And The Bric Countries, 2017 International Academic Conference on Business Stockholm, 2017

 • Tu?rkiye?de Karayolu Ulas?tırması: Gelis?imi ve Geleceg?e I?lis?kin Beklentiler, RESSCONGRESS 1.Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017

 • Comparative Advantage of Turkey in Freight Transportation Sector In Comparison with BRIC Countries, 13th International Scientific Conference on Economic and Social Development, 2016

 • Culture Economy As a Tool for Economic Development in the Modern World Assesments Focused on Cultural Heritage in Turkey, International Academic Multidisciplinary Research Conference 2016, 2016

 • Uludağ Winter Tourism and Its Importance in The Economic Development, 13th International Scientific Conference on Economic and Social Development, 2016

 • Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimi Araştırması, 4th International Vocational Schools Symposium "The Role of Vocational School in Regional Development", 2015

 • Turkey s Convergence To The Eu Catching Up Or Falling Behind, 2nd International Scientific Conference Economic and Social Development, 2013

 • Rekabet Edebilirlilikte Türk Lojistik Sektörünün İstihdam Yapısı ve İstihdama Yönelik Devlet Destekleri, Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Kongresi, 2012

 • Ekonomik Kalkınmada Lojistik Sektörünün Önemi ve Lojistik Kümelenmeler, Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Kongresi, 2012

 • Yalova Süs Bitkileri Sektörünün Rekabet Analizi ve Kümelenme Modeli Önerisi, Uluslararası 7. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Uluslararası Kongresi, 2009

 • An Overview of Logistics Industry and Assessment of Businesses Third Party Logistics 3 PL Offering Logistics Services, 1st International Changes in Social and Business Environment Conference, 2006