Makaleler

 • Solar Energy in the Logistics Sector: Assessments on Turkey, Journal of Business and Social Review in Emerging Economies, 2019
  Uluslararası - EBSCO, Proquest
  Taşçıoğlu Ayşegül , Yıldırır Keser Hilal

 • The Impact of the Logistic Sector on Competitiveness in the Presence of Structural Breaks: A Study on Turkey, The Journal of Social Sciences Research, 2018
  Uluslararası - SCOPUS
  Yıldırır Keser Hilal , Eryiğit Kadir Yasin

 • Ulaştırmada Karayolları: Türkiye?deki Gelecek Beklentileri, TESAM Akademi Dergisi, 2018
  Uluslararası - TR DİZİN
  Yıldırır Keser Hilal , Ay Sema , Çetin ışın

 • Kara ile Çevrili Olmanın İhracat Üzerine Etkisi Gelişmekte Olan Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri Üzerine Bir Analiz, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 2016
  Ulusal - TR DİZİN
  Yıldırır Keser Hilal , Çetin ışın

 • Culture Economy for Economic Development Assesments on Cultural Heritage in Turkey, European Scientific Journal, 2016
  Uluslararası - ESBCO, ProQuest, DOAJ, Index Copernicus
  Yıldırır Keser Hilal

 • Uludag Winter Tourism And Its Importance In The Economic Development, Annals of the ?Constantin Bra?ncus?i? University of Ta?rgu Jiu, Economy Series, 2016
  Uluslararası - EBSCO Cabells DOAJ
  Ay Sema , Karakurt Tosun Elif , Yıldırır Keser Hilal

 • Importance of Transport Corridors in Regional Development The Case of TRACECA, Sosyoekonomi, 2015
  Uluslararası - TR DİZİN
  Yıldırır Keser Hilal

 • Effects of Higher Education on Global Competitiveness Reviews In Relation with European Countries and the Mıddle East Countries, Annals of the Constantin Brancuşi University of Targu Jiu, 2015
  Uluslararası - EBSCO; Cabell's; DOAJ; REPEC; Ulrich's
  Yıldırır Keser Hilal

 • Vocational Education In Countries and Comparison with Countries, Annals of the Constantin Brancusi University of Targu Jiu, 2015
  Uluslararası - EBSCO; Cabell's; DOAJ; REPEC; Ulrich's
  Ay Sema , Yıldırır Keser Hilal , Kaygusuz Yeşim , Arcan Yılmaz Gözde

 • The Causality Relationship Between FDI and R D in European Union, Journal of Economic and Social Development, 2014
  Uluslararası - ProQuest
  Telatar Osman Murat , Genç Murat Can , Yıldırır Keser Hilal , Ay Sema , Değer Mustafa Kemal

 • Transportation Sector in Turkey Future Expectations Regarding The Railway Transportation, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2014
  Uluslararası - EBSCO; Index Copernicus; Ulrichs Web; Central And Eastern European Online Library
  Sevüktekin Mustafa , Yıldırır Keser Hilal , Ay Sema , Çetin ışın

 • Rekabet Edebilirlikte Türk Lojistik Sektörünün İstihdam Yapisinin Analizi Ve İstihdama Yönelik Devlet Destekleri, Çalışma İlişkileri Dergisi, 2013
  Uluslararası - EBSCO; Index Copernicus; DOAJ
  Koban Emine , Yıldırır Keser Hilal

 • Küresel Rekabette Lojistik Olgusunda Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye de Lojistik Hizmet Sunan İşletmelerin Yapısal Özellikleri, Öneri Dergisi, 2009
  Ulusal - TR DİZİN
  Koban Emine , Fırat Zerrin , Yıldırır Keser Hilal

 • Teknoloji Politikası ve Finlandiya Örneği, İşgüç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2004
  Ulusal -
  Yıldırır Keser Hilal

 • E Devlet Ve Uygulamaları, İşgüç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2004
  Ulusal -
  Karakurt Tosun Elif , Yıldırır Keser Hilal

 • Yabancı Sermaye ve A B D ye Yönelik Portföy Yatırımları, İşgüç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2003
  Ulusal -
  Yıldırır Keser Hilal