Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÜLKER

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi > Makine Mühendisliği Bölümü

E-Posta

Telefon

  • (224)-3003659

Adres

  • Yıldırım İdari Bina / B203Çalışma Alanları
Sistem Dinamiği ve Kontrol
Model Öngörülü Kontrol
Sistem Modelleme ve Simülasyon
İnsansız Hava Araçları