Bildiriler

 • Uzun Kısa-Süreli Bellek Tabanlı Diziden DiziyeOtokodlayıcı Kullanarak EKG ?işaretlerininSıkıştırılması, 28. IEEE SİNYAL İŞLEME ve İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI, 2020

 • Evrişimsel otokodlayıcı ve ayrık dalgacık dönüşümü tabanlı EKG sıkıştırma yöntemi, 28. IEEE SİNYAL İŞLEME ve İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI, 2020

 • Extension of Conventional Co-Training Learning Strategies to Three-View and Committee-Based Learning Strategies for Effective Automatic Sentence Segmentation, 7th IEEE Workshop on Spoken Language Technology, SLT 2018, 2018

 • Extraction and Comparison of Various Prosodic Feature Sets on Sentence Segmentation Task for Turkish Broadcast News Data, IEEE JCSSE, 11th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, 2014

 • Türkçe Haber Yayını Verileri için Bürünsel Bilginin Çıkarılması ve Cümle Bölütlemede Kullanılması, IEEE SİU 2014, IEEE 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2014

 • CT Modalite ile Görüntülenen Meme Kanseri Verilerinin Önceden Tanımlı Enerji ve Yapı Öbekleri ile Modellenmesi, Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, TIPTEKNO?13, 2013

 • Compression of the CT Images Using Classified Energy and Pattern Blocks, 35th Annual International IEEE EMBS Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 2013

 • A Novel Computed Tomography Image Compression Method Based on Classified Energy and Pattern Blocks, 11th International Symposium on Signals, Circuits and Systems, 2013

 • A New Speech Coding Algorithm Using Zero Cross and Phoneme Based SYMPES, 11th International Symposium on Signals, Circuits and Systems, 2013

 • A Novel Human Identification System Based on Electrocardiogram Features, 11th International Symposium on Signals, Circuits and Systems, 2013

 • A Novel Biometric Authentication Approach Using Electrocardiogram Signals, 35th Annual International IEEE EMBS Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 2013

 • A Novel Approach on Compressing Medical Images SYMPES, 9th Turkish Medical Informatics Conference TurkMIC?12, Innovation in Healt Informatics, 2012

 • A Novel Hybrid Electrocardiogram Signal Compression Algorithm with Low Bit Rate, IEEE 25th International Symposium on Computer and Information Sciences, 2010

 • A Novel Image Compression Method Based on Classified Energy and Pattern Blocks Initial Results, IEEE 25th International Symposium on Computer and Information Sciences, 2010

 • A Novel Noise Robust and Low Bit Rate Speech Coding Algorithm, IEEE 24th International Symposium on Computer and Information Sciences, 2009

 • Elektroensefalogram EEG İşaretlerinin Sıkıştırılmasında Özgün Bir Yaklaşım IEEE SİU 2008 IEEE 16 Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı pp 1, IEEE SİU 2008, IEEE 16. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2008

 • A Novel Fast Algorithm for Speech and Audio Coding, IEEE International Symposium on Circuits and Systems ISCAS 2007, 2007

 • EEG Signal Compression Based on Classified Signature and Envelope Vector Sets, IEEE 18th European Conference on Circuit Theory and Design, 2007

 • A New Algorithm for High Speed Speech and Audio Coding, IEEE 18th European Conference on Circuit Theory and Design, 2007

 • A New Speech Modeling Method SYMPES, IEEE International Symposium on Circuits and Systems, ISCAS 2006, 2006

 • An Efficient ECG Data Compression Technique Based on Predefined Signature and Envelope Vector Banks, IEEE International Symposium on Circuits and Systems, ISCAS 2005, 2005

 • A New Coding Method for Speech and Audio Signals, 13th European Signal Processing, EURASIP EUSIPCO 2005, 2005

 • Temel Tanım ve Zarf Vektör Bankaları ile Elektrokardiyogram EKG İşaretlerinin Sıkıştırılması, ELECO 2004, Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 2004

 • Konuşma İşaretlerinin Dilden ve Konuşmacıdan Bağımsız Önceden Tanımlı Temel Tanım ve Zarf Fonksiyon Setleri ile Modellenmesine İlişkin Yeni Bir Yöntem, ELECO 2004, Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu,, 2004

 • A Novel Representation Method forElectroMyoGram EMG Signals with Predefined Signature and Envelope Functional Bank, IEEE International Symposium on Circuits and Systems, ISCAS 2004, 2004

 • A Novel Method to Represent the Speech Signals by Using Language and Speaker Independent Predefined Functions Sets, IEEE International Symposium on Circuits and Systems, ISCAS 2004, 2004

 • ElektroMyoGram EMG İşaretlerinin Özgün Temel Tanım ve Zarf Vektör Bankaları Kullanılarak Modellenmesi, IEEE SİU 2003, IEEE 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2003

 • Temel Tanım ve Zarf Özellik Uzayları ile Geliştirilmiş Yeni Bir Kelime Tanıma Algoritması, IEEE SİU 2003, IEEE 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2003

 • A New Word Recognition Algorithm by Using Signature and Envelope Feature Spaces, IEEE 16th European Conference on Circuit Theory and Design, ECCTD 2003, 2003

 • EEG ElectroEncephaloGram İşaretlerinin Optimum Temel Tanım Fonksiyonları ile Modellenmesinde Yeni Bir Yaklaşım, IEEE SİU 2002, IEEE 10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2002

 • Ses İşaretlerinin Modellenmesi için Optimum Temel Tanım Fonksiyonlarının Belirlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım, IEEE SİU 2002, IEEE 10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2002

 • ElektroKardiyoGram EKG İşaretlerinin Genelleştirilmiş Temel Tanım ve Zarf Vektör Bankaları ile Modellenmesi, ELECO 2002, Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 2002

 • Konuşma İşaretlerinin Konuşmacıdan Bağımsız Genelleştirilmiş Önceden Tanımlı Temel Ses ve Zarf Vektör Bankaları ile Optimum Modellenmesi, ELECO 2002, Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 2002

 • Modeling of EEG Signals by Using Predefined Functional Bases, 2nd European Medical and Biological Engineering Conference, EMBEC 2002, 2002

 • Farklı Ses Kaynaklarından Üretilen Temel Tanım Dizileri ile Konuşma İşaretlerinin Modellenmesi, IEEE SİU 2001, IEEE 9. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2001

 • EKG ElectroCardioGram İşaretlerinin Özgün Temel Tanım Fonksiyonları ile Modellenmesi, IEEE SİU 2001, IEEE 9. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2001

 • Çift Tabanlı Referans Tablolarıyla Ses İşaretlerinin Modellenmesinde Özgün Bir Yaklaşım, IEEE SİU 2001, IEEE 9. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2001

 • A New Method to Represent Speech Signals via Predefined Functional Bases, IEEE 15th European Conference on Circuit Theory and Design, ECCTD 2001, 2001