Bildiriler

 • Araç Fren Diski Yüzeyindeki Çatlak Tipi Hasarın Cevap Yüzeyi Yaklaşımı ile Tespiti, Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, 2019

 • Free Vibration of Euler-Bernoulli Beam with 3D Tip Mass using Differential Transform Method, International Conference on Mathematics and Engineering, 2017

 • Free Vibration of a Tapered Euler-Bernoulli Beam with 3D Tip Mass by Multi-Step Differential Transformation Method, 6TH INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS, 2017

 • Sonlu eleman tabanlı empedans tüpü ölçümü ile gözenekli malzemelerin akustik özelliklerinin tahmini için yöntem belirleme ve doğrulama, 12. Ulusal Akustik Kongresi, 2017

 • Hareketli Yük Taşıyan Köprü Türü Yapıda Parçacık Sürüsü Optimizasyonu İle Çatlak Tespiti, 16. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, 2013

 • An optimal seat and suspension design using particle swarm optimization, Fourth International Conference on Mathematical and Computational Applications, 2013

 • A damage detection method for bridge type structures under high-speed vehicular load, 1. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Çalıştayı, 2012

 • Yapısal hasar tespitinde iki önemli emvrimsel optimizasyon yönteminin karşılaştırılması, 3. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi, 2012

 • İki boyutlu yapının titreşim modlarını dalgacık dönüşümü ile analiz etme esasına dayalı bir hasar tespit yöntemi, 15. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, 2011

 • Konum verisini sürekli dalgacık dönüşümü ile işleyerek hasar teşhisinde sınır bozulma problemini azaltan basit ve etkili bir metot, 15. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, 2011

 • Bir plak üzerindeki iki yayılı kütlenin en az etkileşimli yerleşimleri, 12. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, 2005

 • Uç kütleli ve tek simetri eksenli kesite sahip bir kirişin serbest ve zorlanmış titreşimleri, 12. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, 2005