Makaleler

 • Multi-step Diferansiyel Transform Metodu ile Uç Kütle Eklentili Kirişlerin Serbest Titreşim Analizi, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 2019
  Uluslararası - SCI Expanded
  Katı Hilal Doğanay , Gökdağ Hakan

 • Influence of single and dual mass flywheel usage in IC engines on the resonance behavior of the power transmission system, INTERNATIONAL JOURNAL OF AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2019
  Uluslararası - DOAJ, Crossref, J Gate, ResearchBib, Scientific Indexing Services
  Güllü Emin , Yılmaz Abdurrahman , Gökdağ Hakan

 • Cevap yüzeyi yaklaşımı ile taşıt koltuğu sonlu eleman modelinin güncellenmesi, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Gökdağ Hakan , Arısoy Yılmaz , Kopmaz Osman

 • Vibration analysis of a Timoshenko beam carrying 3D tip mass by using differential transform method, STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, 2018
  Uluslararası - SCI Expanded
  Katı Hilal Doğanay , Gökdağ Hakan

 • Free vibration of a Timoshenko beam carrying three dimensional tip mass: Analytical solution and experimental modal testing, Materials Testing, 2017
  Uluslararası - SCI Expanded
  Katı Hilal Doğanay , Gökdağ Hakan

 • Vehicle Parameter Identification Using Population Based Algorithms, Gazi University Journal of Science Part A: Engineering And Innovation, 2015
  Uluslararası - Endekste Taranmıyor
  Gökdağ Hakan

 • A Crack Identification Method For Beam Type Structures Subject To Moving Vehicle Using Particle Swarm Optimization, Gazi University Journal of Science, 2013
  Uluslararası - EI: Engineering Index
  Gökdağ Hakan

 • A crack identification approach for beam like structures under moving vehicle using particle swarm optimization, Materials Testing, 2013
  Uluslararası - SCI Expanded
  Gökdağ Hakan

 • Comparison of ABC CPSO DE and GA algorithms in FRF based structural damage identification, Materials Testing, 2013
  Uluslararası - SCI Expanded
  Gökdağ Hakan

 • A crack identification method for bridge typestructures under vehicular load using wavelet transform and particle swarm optimization, Advances in Acoustics and Vibration, 2013
  Uluslararası - DOAJ, Ebsco, Scopus
  Gökdağ Hakan

 • Structural damage detection using modal parameters and particle swarm optimization, Materials Testing, 2012
  Uluslararası - SCI Expanded
  Gökdağ Hakan , Yıldız Ali Rıza

 • Wavelet based damage detection method for a beam type structure carrying moving mass, STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, 2011
  Uluslararası - SCI Expanded
  Gökdağ Hakan

 • A new structural damage detection index based on analyzing vibration modes by the wavelet transform, STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, 2010
  Uluslararası - SCI Expanded
  Gökdağ Hakan , Kopmaz Osman

 • Wavelet-based damage detection method forbeam-like Structures, Gazi University Journal of Science, 2010
  Uluslararası - EI: Engineering Index
  Gökdağ Hakan

 • A new damage detection approach for beam type structures based on the combination of continuous and discrete wavelet transforms, JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION, 2009
  Uluslararası - SCI
  Gökdağ Hakan , Kopmaz Osman

 • Application of continuous wavelet transform to detect damage in thin walled beams coupled in bending and torsion, STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, 2008
  Uluslararası - SCI Expanded
  Gökdağ Hakan

 • Monosimetrik ve açık kesitli bir Euler-Bernoulli kirişinin iki farklı metotla serbest titreşim analizi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2008
  Ulusal - TR DİZİN
  Gökdağ Hakan , Kopmaz Osman

 • Açık kesitli bir kirişte sürekli dalgacık dönüşümüyle yapısal hasar teşhisi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2008
  Ulusal - TR DİZİN
  Gökdağ Hakan , Kopmaz Osman

 • Natural frequencies of a bending torsion coupled beam supported by in span linear springs, STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, 2007
  Uluslararası - SCI Expanded
  Gökdağ Hakan , Kopmaz Osman

 • Eigenfrequencies of a combined system including two continua connected by discrete elements, JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION, 2005
  Uluslararası - SCI Expanded
  Gökdağ Hakan , Kopmaz Osman

 • Coupled bending and torsional vibration of a beam with in span and tip attachments, JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION, 2005
  Uluslararası - SCI Expanded
  Gökdağ Hakan , Kopmaz Osman