Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2016, İşlevini yitirmiş sanayi alanlarının dönüşümüne ilişkin bütüncül bir yaklaşım Bursa Sıcaksu Tabakhaneler bölgesinin dönüşümünde çevresel riskler ve başarılı bir kentsel dönüşüm için strateji ve öneriler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2015, Yoğun Kentleşme Baskısı Altında Kalan Bursa Kentinde Kentsel Arazi Kullanımı Değişimleirnin Belirlenmesi ve 2040 Yılı İçin Modellenmesi BAP No 2015 01 012

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2015, Bursa Hanlar Bölgesi Açık Alanlarında Kentsel Tasarım ve Peyzaj Performansının Belirlenmesi

  • BAP, Araştırmacı, , Bursa Kent Merkezine Yönelik Bir Kentsel Tasarım Rehberi Modeli Uludağ Üniversitesi BAP

  • BAP, Araştırmacı, , Bursa Atatürk Kent Ormanında Sıkışıklıktan Kaynaklanan Tüketici Refah Kaybının Ölçümü Uludağ Ü Bilimsel Araştırma Projesi UAP Z 2010 46 Yardımcı Araştırmacı

  • ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, , Lefkoşa deresi doğa parkı rekreasyon alanı Kıbrıs a özgü Akdeniz Bitki örtüsü araştırması ile marka olacak kentsel alan uygulaması Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Milli Eğitim Bakanlığı