Bildiriler

 • Kentsel Peyzaj Belleğinin Antik İznik Kent Kimliğini Oluşturmasındaki Etkisi, Kollektif Bellek Olarak peyzaj, 2019

 • SAYAN ATANUR, G., ÖZDİL, T. 2019 Kentsel Tasarımda Kollektif Bellegi Anlamak: Tarihi Kent Merkezinde Sosyal Performans ve Kullanıcı Davranışları. 7-9 Kasım 2019, Antalya, I. Uluslarası Peyzaj Mimarlığ Kongresi, 2019

 • Assessing Social Performance in Revitalized Urban District: Perceptions on Bursa Hans District,, Council of Educators in Landscape Architecture (CELA), Sacramento, University of California Davis, CA., 2019

 • Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Eğitimi., II. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı, 2018

 • Kırsal Turizm için Vizyon Geliştirmek: Bursa Orhangazi Planlama Bölgesi Üzerine BirDeğerlendirme, 1th INTERNATIONALRURAL TOURISM and DEVELOPMENTCONGRESS, 2017

 • Measuring Social Performance In Historical City Centers For A Sustainable Urban Landscapes: A Case Study In Bursa Unesco Heritage Site, ECLAS(Europeann Council of Landscape Architecture Schools), 2017

 • Analysis of Lansdcape Changes For A Sustainable Urban Decision Making, International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, 2017

 • Kırsal Turizm için Vizyon Geliştirmek Bursa Orhangazi Planlama Bölgesi Üzerine bir Değerlendirme, VI.Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, 2017

 • Bir Modern Mimarlık Mirası Olarak Cumhuriyet Dönemi Kent Parkları, 1. ULUSAL PEMKON KONFERANSI/TÜRK BAHÇELERİ, 2016

 • Kent Konseyleri ve Kentsel Tasarım Kararlarına Vatandaş Katılımı Nilüfer Kent Konseyi Örneği, II. Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu, 2015

 • Bursa City Center and Urbanity Consciousness, 26. International Building Life Fair and Congress, 2014

 • Doğanın Kent İçinde Geçirdiği Dönüşüm Akarsu Kıyıları Üzerine Bir Değerlendirme 14 17 Kasım 2013 Adana, Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi ?Dönüşen Peyzaj?, 2013

 • Orhangazi de Doğal ve Kültürel Peyzajın Değişim Süreçleri, Cumhuriyetin 100. Yılında Orhangazi Sempozyumu, 2012

 • Peyzaj Peyzaj Mimarlığı ve Bursa, Bursa 3. Kent Sempozyumu,, 2011

 • Bir cumhuriyet projesi olarak kent parkları ve Bursa Kültürpark, Cumhuriyet Döneminde Bursa?xxda Kentleşme Sempozyumu, 2011

 • Bursa akarsu yönetiminde tehditlerin Kaplıkaya Vadisi örneğinde belirlenmesi, Cumhuriyet Döneminde Bursa?da Kentleşme Sempozyumu, 2011

 • Environmental management options for mitigation of congestion impacts in the Atatürk Urban Forest of Bursa Turkey, Fifth International Confrence On Sustainable Development And Planning, Wessex Institute Of Technology, UK., 2011

 • Bursa kenti peyzaj ve süs bitkileri sektörünün genel durumu ve dış mekan süs bitkileri kullanım tercihleri, IV. Süs Bitkileri Kongresi, Mersin., 2010

 • Peyzaj mimarlığı mesleğinin Bursa İl i ölçeğinde sektörel ve örgütsel yapısı ve geleceğe dönük hedefleri, Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi ?Açılımlar, 2010

 • Kent kimliği çerçevesinde görsel peyzaj değerlerinin analizi Mustafapaşa örneği, Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi ?Açılımlar?, 2010

 • Bursa da yeşil alan planlanmasında ve yönetiminde ekonomik yaklaşımların kullanılmasına yönelik bir araştırma, 2. Bursa Kentine Çözümler Sempozyumu, 2009

 • Yeşil Bursa nın dönüşümünde kentsel tasarım yarışmalarının önemi, 2. Bursa Kentine Çözümler Sempozyumu, 2009

 • An investigation of design and planning principles for sustainable living environments Bursa Public Housing Projects, International Building and Life Congress ?Nature, City, Sustainibility?, 2009

 • Dünyadan bir turizm politikası örneği ve Türkiye için öneriler, Ulusal Turizm Politikaları ve Mimarlık Sempozyumu, 2008

 • Kültürparklar ve Bursa Kültürpark örneği, TMMOB Bursa Kentine Çözümler Sempozyumu, 2007

 • Precautions that can be taken in the context of reducing CO2 emissions in urban ecosystems, XXI. World Congress Of Architecture, 2005

 • Türkiye de toplu konut üretiminde son elli yılda yaşanan gelişmelerin konut çevreleri bağlamında değerlendirilmesi, II. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Kongresi, 2004

 • Sürdürülebilir turizme geçiş çabaları ve Balear Adaları örneği, V. Ulusal Ekoloji Kongresi,, 2004

 • Planlı konut alanlarında çevre kalitesi sorunu ve peyzaj mimarının sorumluluğu, I. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Kongresi, 2000