Makaleler

 • KOVID-19 PANDEMİSİNİN KENT YAŞAMINA ETKİSİ: KAMUSAL ALAN ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER, Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, 2020
  Ulusal - Art Index (Art Research Database, EBSCO)
  Esermiş Özcü Ayşe , Sayan Atanur Gül

 • Yeşil Altyapı Kavramı Çerçevesinde Bursa Merkez Planlama Bölgesi Yeşil Alan Sisteminin Belirlenmesi, Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi, 2020
  Ulusal - Asos, Scolar
  Sayan Atanur Gül , Ersoy Mirici Merve

 • PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİM POLİTİKASI, PEYZAJ - Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi, 2020
  Uluslararası - ASOS İndeks,Directory Of Research Journals Indexing
  Sayan Atanur Gül , Türer Başkaya Fatma Ayçim , Gültekin Pınar , Özdede Bacı Sinem , Artar Mustafa , Bingül Bulut Meryem Bihter

 • The prioritization of natural-historical based ecotourism strategies with multiple-criteria decision analysis in ancient UNESCO city: Iznik-Bursa case, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, 2019
  Uluslararası - SCI Expanded
  Demir Sara , Atanur Gül

 • Ecotourism Strategy with Multi-Criteria Decision Making in Iznik, International Journal of Landscape Architecture Research, 2019
  Uluslararası - Google Scholar, ResearchBib
  Demir Alp Sara , Sayan Atanur Gül

 • Preferences of University Academic Staff for Their SurroundingEnvironment: Uludag University as a Case Study, Urban Studies and Public Administration, 2019
  Uluslararası - Scholink
  Sayan Atanur Gül , Zencirkıran Murat

 • A Quest for Sustainability of Cultural Heritage Sites: The Hanlar District of Bursa, Turkey, ICONARP International Journal Of Architecture And Planning, 2019
  Uluslararası - ICONDA (The International Construction Database)
  Polat Sibel , Çahantimur Arzu , Sayan Atanur Gül , Tümer Yıldız Hikmet Özge

 • Bursa florasının doğa turizmi potansiyeli, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2019
  Uluslararası - TR DİZİN
  Erken Kamil , Sayan Atanur Gül , Akın Tanrıöver Anıl

 • VISITOR CARRYING CAPACITY FOR RECREATIONTREKKING ROUTES IN PROTECTED SITES: ULUDAĞ NATIONAL PARK SAMPLE, ADVANCEMENTS IN TOURISM, RECREATION AND SPORTS SCIENCES, 2019
  Uluslararası - Index Copernicus, OpenAire, Zenodo
  Sayan Atanur Gül , Şahin Şükran , Müftüoğlu Volkan , Demirel Öner

 • Preferences of University Academic Staff for Their Surrounding Environment: Uludag University as a Case Study, Urban Studies and Public Administration, 2019
  Uluslararası - CNKI Scholar,Crossref,GoogleResearchBib,WANFANGDATA,Worldcat
  Sayan Atanur Gül , Zencirkıran Murat

 • A Quest for Sustainability of Cultural Heritage Sites: The Hanlar District of Bursa, Turkey, ICONARP International Journal of Architecture Planning, 2019
  Uluslararası - ICONDA (The International Construction Database)
  Polat Sibel , Çahantimur Arzu , Atanur Gül , Tümer Yıldız Hikmet Özge

 • İşlevini Yitirmiş Bir Sanayi Alanının Dönüşümünün Kent Kimliğine Etkisi Bursa Sıcaksu Tabakhanler Bölgesi, Paradoks, 2016
  Ulusal - EBSCO
  Kılınç Ürkmez Gökçen , Atanur Gül

 • Türkiye de Kent Parkı Geleneği, Plant, 2016
  Ulusal -
  Atanur Gül

 • İşlevini Yitirmiş Kentsel Endüstri Alanları İçin Peyzaj Stratejileri, Kentli, 2016
  Ulusal -
  Atanur Gül

 • SPACE AND MEANING CHANGE IN URBANIZATION AND MODERNIZATION PROCESS An Urban Park in the First Capital of the Ottoman Empire, İnternational Journal of Architectural Research, 2015
  Uluslararası - Avery Index To Architectural Periodicals
  Atanur Gül

 • TUBİTAK TOVAK dış danışman, TUBİTAK-TOVAK dış danışman, 2015
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Atanur Gül

 • Atanur G Arın S 2015 Kent Konseyleri ve Kentsel Tasarım Kararlarına Vatandaş Katılımı Nilüfer Kent Konseyi Örneği, Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji v ePolitika Dergisi, 2015
  Uluslararası - İndex Copernicus, Ebsco Host
  Atanur Gül , Arın Sebla

 • Kamusal Alanı Yeniden Keşfetmek, Olay Dekor Dergisi, 2014
  Ulusal -
  Atanur Gül

 • Küçük Bahçelerin Büyük Sırları, Olay Dekor Dergisi, 2014
  Ulusal -
  Atanur Gül

 • Doğa Ana nın Çocukları, Olay Dekor Dergisi, 2014
  Ulusal -
  Atanur Gül

 • Kamusal Alanda Sanat, Olay Dekor Dergisi, 2014
  Ulusal -
  Atanur Gül

 • Tarihi Mirasımız Cumalıkızık, Olay Dekor Dergisi, 2014
  Ulusal -
  Atanur Gül

 • ASSESSMENT OF OPEN SPACES IN PUBLIC HOUSING A CASE STUDY OF TURKEY, Ozean Journal Of Applied Science, 2014
  Uluslararası - Index Copernicus, Google Scholar
  Atanur Gül , Memluk Yalçın

 • Flood disaster vulnerability in informal settlements in Bursa Turkey, Environment and Urbanization, 2013
  Uluslararası - SSCI
  Taş Murat , Taş Nilüfer , Durak Selen , Atanur Gül

 • Yükseklerdeki Yeşil Hayat, Olay Dekor Dergisi, 2013
  Ulusal -
  Atanur Gül

 • Yerçekimine meydan okuyan bahçeler, Olay Dekor Dergisi, 2013
  Ulusal -
  Atanur Gül

 • Sizin Parkınız Hangisi, Olay Dekor Dergisi, 2013
  Ulusal -
  Atanur Gül

 • Yüzyıllara Açılan Kapı Kozahan, Olay Dekor Dergisi, 2013
  Ulusal -
  Atanur Gül

 • Yüksekliğin düzleminde Bir Bahçe Highline, Olay Dekor Dergisi, 2013
  Ulusal -
  Atanur Gül

 • Dünyanın En İyi Konut Bahçeleri, Olay Dekor Dergisi, 2013
  Ulusal -
  Atanur Gül

 • Economics of limiting congestion in urban forest recreation areas, Scandinavian Journal of Forest Research, 2012
  Uluslararası - SCI
  Gürlük Serkan , Atanur Gül , Turan Özlem

 • THE EFFECTS OF URBAN EXPANSION ON CULTURAL LANDSCAPES CASE STUDY OF BURSA, Scientific Research and Essays, 2011
  Uluslararası - Scopus
  Atanur Gül

 • Atanur G Uyanık F 2009 Kent Meydanı veya Meydan Alışveriş Merkezi Ankara, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Dergisi, 2009
  Ulusal -
  Atanur Gül , Füsun Uyanık

 • Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Kullanılan Döşeme Seçenekleri, İnşaat Dünyası Dergisi, 2004
  Ulusal -
  Atanur Gül

 • Bursa Kentinde Yeşil Alan İhtiyacı, Bursa Defteri, 2002
  Ulusal -
  Atanur Gül

 • Değişen Park Kavramı ve Bursa da Parklar, Güney Marmara Mimarlık Dergisi, 2002
  Ulusal -
  Atanur Gül

 • Gerçek Bir Simge Öyküsü, Güney Marmara Mimarlık Dergisi, 2002
  Ulusal -
  Atanur Gül