Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2014, SDÜ BAP 4214-YL1-14: Perde Alanı/Bina Alanı Oranının Betonarme Bina Performansı Üzerindeki Etkisi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2014, Perde Alanı/ Bina Alanı Oranının Betonarme Bina Performansı Üzerine Etkisi