Lisans

  • İstanbul Üniversitesi , İktisat Bölümü , 2000

Yüksek Lisans

  • New York Unıversıty , Graduate School Of Arts And Scıences Polıtıcs , 2003

Doktora

  • Yeditepe Üniversitesi , Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (dr) , 2007