Makaleler

 • Global Energy Security, International Politics and Renewable Energy Resources, IJMAS, 2018
  Uluslararası - EBSCO
  Özkan Gökhan

 • Soğuk Savaş Sonrası Orta Asya ve Kafkasya Ekseninde Türkiye NATO Rusya İlişkileri ve Türk Dış Politikası na Yansımaları, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2010
  Uluslararası - Alan Endeksleri
  Özkan Gökhan

 • Uluslararası Güç Dengeleri Bağlamında Uluslararası Finans Sisteminin Yeniden Yapılandırılması Disiplinler Arası Bir Değerlendirme, Uluslararası İlişkiler Dergisi, 2010
  Uluslararası - SSCI
  Özkan Gökhan