Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2020, Yapısında üç adet pozitif yüklü azot atomu içeren yüzey aktif maddelerin sentezi metal korozyonunu önleme etki mekanizmalarının deneysel ve teorik açıdan incelenmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2019, Çeliğin korozyonunda inhibitör olarak kullanılan bazı Schiff ve Mannich bazlarının inhibisyon etkinliklerinin yoğunluk fonksiyonel teorisi hesaplamalarıyla incelenmesi

  • Avrupa Birliği, Araştırmacı, 2008, Establishing a collective understanding and raising awareness on informal learning in Turkey in the context of lifelong learning through multistakeholder consultation