Lisans

  • İstanbul Teknik Üniversitesi , Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü , 1997

Yüksek Lisans

  • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü , Şehir Planlama (yl) (tezli) (ingilizce) , 2000

Doktora

  • İstanbul Teknik Üniversitesi , Şehircilik (dr) , 2006

Post-Doktora

  • University Of Pittsburgh, Graduate School Of Public And International Affairs, 2011