Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2018, Bir Komşuluk Biriminin Karakter Analizi ve Mahalle Yenileme İçin Öneriler: 152 Evler Mahallesi(Yıldırım-Bursa)

  • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2013, Yerel Nitelikli Hizmet Sunumunda Yeni Ölçek Arayışları Büyükşehir Belediyeleri ve Mahalli İdare Birlikleri Üzerinden Bir İnceleme

  • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Uzman, 2012, Yerel Yönetimlerde İmar Süreçlerinde Yolsuzlukla Mücadele Projesi

  • Avrupa Konseyi, Yürütücü, 2008, Türkiye de Yolsuzluğun Önlenmesinde Etik Projesi Yerel Yönetimlerde İmar ve Planlama Etiği