Bildiriler

 • Türkiye?de Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunumuna İlişkin Öneriler: Yedi Bölge ve Yedi Büyük Kentte Vatandaş Görüşleri, Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, 2017

 • 6360 Sayılı Kanun Sonrası Yerel Hizmetlerin Sunumunda Etkinlik, 13. KAYFOR (Kamu Yönetimi Kongresi)Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri, 2017

 • İşlevini Yitirmiş Bir Sanayi Alanının Dönüşümünün Kent Kimliğine Etkisi Bursa Sıcaksu Tabakhaneler Bölgesi, Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu, 2016

 • The Impact of Environmental Movements on the Development of Brownfield Revitalization Policies in U S and Recommendations for Turkey, 2nd International Congress on Urban and Environmental Issues, 2012

 • Assessment of Brownfields Redevelopment Projects in Pittsburgh PA with their Economic Social and Institutional Dimensions, AESOP 26th Annual Congress, 2012

 • Brownfield Redevelopment in Turkey Implementation Perspectives Leraned from US Experience, SECoPA 2011-Building Trust and Confidence in the Proffession of Public Administration, 2011

 • Türkiye de İmar ve Planlama Etiği Sorunlarının Görünümleri, 5. Kamu Yönetimi Sempozyumu, 2010

 • Evaluation of Urban Regeneration Practice in Turkey in Comparison to General Framework for Managing Urban Regeneration in Developed Countries, 14th International Planning History Society Conference, 2010

 • Seçilmiş Uluslararası Kamu Yönetimi Dergilerinde Etikle İlgili Kuramsal ve Kavramsal Tartışmalar, TODAİE Kamu Etiği Sempozyumu, 2009

 • Türkiye de Yerel Yönetimlerde İmar ve Planlama Etiği, TODAİE Kamu Etiği Sempozyumu, 2009

 • Planlamada Ölçek ve Kademelenme Sorunu ve Yetki Karmaşası, TODAİE IV. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, 2009

 • Etik Bağlamında Çevre Kent ve Planlama, 4. Kamu Yönetimi Sempozyumu, 2009

 • AB Uyum Sürecinde Türkiye de Son Yasal Düzenlemelerin Kent Yönetimi ve Planlama Açısından Değerlendirilmesi, Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu?08, 2008

 • Türkiye de Yerel Yönetimlerin Sınırları ve Yetkileri İle İlgili Son Yasal Düzenlemelerin Kamu Yönetimi ve Planlama Açısından Etkileri, 32. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, 2008

 • Kentsel Koruma Yaklaşımları Çerçevesinde Süleymaniye Bölgesinde Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi, Süleymaniye Sempozyumu, 2007

 • Associating Historical Stories and Legends with Space in Eminonu within the Scope of Studies of European Capital of Culture 2010 Avrupa Kültür Başkenti Çalışmalarında Eminönü nde Tarihî Hikâye ve Efsanelerin Mekânla İlişkilendirilmesi, Second International Eminonu Symposium, 2007

 • Türkiye de Yeni İllerin Kurulmasının Kentleşme ve Siyaset İlişkisi Bağlamında Değerlendirilmesi, 6. Türkiye Şehircilik Kongresi, 2006

 • Cumhuriyet Döneminde Türkiye de Kentleşme Problemlerinin Çözümüne Yönelik Plan ve Politikalar, İTÜ Atatürk'ü Anma Etkinlikleri, 2005

 • Dünya Düzeni İçinde Kent ve Kentleşme Kriterlerinin Belirlenmesi, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumu, 2004