Makaleler

 • 6360 Sayılı Yasayla Mekansal İlişki Sisteminin Kır Kent İkileminde Yeniden Yapılanışı ve Yerel Yönetimler Kayseri İli Örneği, Çağdaş Yerel Yönetimler, 2016
  Ulusal - IIAS, EGPA, ULAKBIM
  Kılınç Ürkmez Gökçen , Zengin Çelik Hayat

 • İşlevini Yitirmiş Bir Sanayi Alanının Dönşümünün Kent Kimliğine Etkisi Bursa Sıcaksu Tabakhaneler Bölgesi, Paradoks, 2016
  Ulusal - EBSCO
  Kılınç Ürkmez Gökçen , Atanur Gül

 • Üniversite Kent İlişkisi Bağlamında Yeni Bir Üniversitenin Kuruluşu Bursa Teknik Üniversitesi, Şehir & Toplum, 2015
  Ulusal -
  Kılınç Ürkmez Gökçen

 • Yaratıcılık Yaratıcı Stratejiler ve Anadolu Kentleri Kayseri Üzerinden Bir Değerlendirme, İdeal Kent-Kent Araştırmaları Dergisi, 2013
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Zengin Hayat , Kılınç Ürkmez Gökçen

 • Muhafazakar Yerel Yönetim Yapısı Öncülüğünde Küresel Kentleşme Deneyimi Kayseri Üzerine Bir Değerlendirme, Çağdaş Yerel Yönetimler, 2012
  Ulusal - IIAS, EGPA, ULAKBİM
  Kılınç Gökçen , Zengin Hayat

 • The Possible Sources of Ethical Issues in Urban Physical Planning in Turkey, Turkish Studies, 2012
  Uluslararası - SSCI
  Kılınç Gökçen , Özgür Hüseyin , Genç Fatma Neval

 • Evaluation of the Potential for Districts Counties to Become Provinces with Respect to the Level of Urbanization in Turkey, European Planning Studies, 2011
  Uluslararası - SSCI
  Kılınç Gökçen , Zeren Gülersoy Nuran

 • Çeyrek Asırlık Bir Tecrübe Türkiye de Büyükşehir Belediyelerinin Yapılanması ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Örneği, Çağdaş Yerel Yönetimler, 2010
  Ulusal - IIAS, EGPA, ULAKBİM
  Kılınç Gökçen

 • Türkiye deki İlçelerin Kentleşme Derecelerine Göre İl Olma Potansiyellerinin Değerlendirilmesi, İTÜ Dergisi/a Mimarlık, Planlama, Tasarım Serisi, 2007
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Kılınç Gökçen , Zeren Gülersoy Nuran

 • Şehircilik Açısından Kent Tarihi Araştırmalarının Gerekliliği ve Kullanılan Yöntemler, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2007
  Ulusal - ASOS
  Kılınç Gökçen