Projeler

  • TÜBİTAK PROJESİ, Danışman, 2020, Farklı yöntemlerle zeytin yaprağının kurutulması ve zeytin yaprağı ilavesi ile fonksiyonel kraker üretimi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2019, Ultrason ön işleminin kurutulmuş Iğdır kayısının kalite özellikleri üzerine etkisi

  • -Tübitak 1002, Araştırmacı, 2018, Dondurarak Kurutulmuş Gilaburudan Meyve Tozu Üretimi ve Bazı Toz Ürün Özelliklerinin Belirlenmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2018, Mikrodalga, Sıcak Hava ve Mikrodalga-Sıcak Hava Kombinasyonu Kurutma Yöntemlerinin, Beyaz Kiraz Meyvesinin (Starks Gold) Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2014, Farklı Kurutma Yöntemlerinin Çeşitli Meyvelerin Kurutma Karakteristikleri Ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2012, Türk Sofralık Zeytinlerinin Fenolik Bileşenleri Antioksidan Kapasite Yağ Asitleri Bileşimleri ve Mineral Madde Bileşimlerinin Belirlenmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2008, Karabuğday Fagopyrum esculentum Moench Ununun Geleneksel Türk Ekmeklerinde Kullanılma İmkanları Üzerine Araştırmalar