Projeler

Bursa Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Öncelikli Alan Projesi. Proje No: 210ÖAP05 “Kronik Yara İyileşmesi İçin Hücre Kültüründen Hücresizleştirme Tekniği İle Elde Edilen Ekstrasellüler Matriks Katkılı Hibrit Hidrojellerin Geliştirilmesi” Yürütücü Bütçe: 74,999.73 (14.09.2021- Devam)

Bursa Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 211N033, “Kontrollü İlaç Salım Sistemleri için Üç-Ağ Yapılı Hidrojellerin Geliştirilmesi”, Araştırmacı, Bütçe: 19,944.42 TL (07.04.2021-devam)

AB Çerçeve Programı, Horizon 2020/PRİMA (The Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) Section 2 Project (2021), 121N251 “Sürdürülebilir Tarım Ürünü Üretimi için Biyo-Pestisit ve -Herbisitlerin Geliştirilmesi”, Araştırmacı

“For Women in Science National Fellowship Program L’oreal Turkey in Collaboration with Turkish National Commission for UNESCO” (2019) “Kornea Yüzey Hastalıklarının Tedavisinde Nanoteknolojik Olarak Yüzey Modifikasyonu Uygulanmış Silikon Hidrojel Kontakt Lensler İle Kök Hücre Salımı Yapabilen Sistemlerin Oluşturulması”, Araştırmacı (Bütçe: 75.000 TL)

TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi (2018), Proje No: 118S391, “Arı Sütü ve İçeriğinde Bulunan 10-HDA Maddesinin Muhtemel Nöroprotektif Etkinliklerinin Sıçan Deneysel İnme Modelinde Araştırılması” Araştırmacı (Bütçe: 356.970 TL)

TAGEM AR-GE Destek projesi (TAGEM-18/AR-GE/25), “Mikroenkapsüle Arı Sütü Üretimi; Kapsüllerin, Taze ve Liyoflize Arı Sütü ile Fizikokimyasal Özellikleri ve Biyolojik Aktiviteleri Yönünden Kıyaslanması ve Depoloma Stabilitesinin Belirlenmesi”, Araştırıcı (01.08.2018-01.12.2019) Bütçe: 289.547 TL

TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Projesi (2018), Proje No: 118M219. “Doku Mühendisliği Uygulamaları İçin Haloysit Katkılı Aljinat Kompozit Hidrojellerinin Mikroakışkan Sistemi ile Üretimi ve Karakterizasyonu”. Araştırıcı (01.07.2018-01.07.2019) Bütçe: 60.000 TL

Bursa Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 190Y013, “Korilaginin genotoksik ve mitomisin-C’ye karşı antigenotoksik etkilerinin değerlendirilmesi”. Yürütücü, Bütçe: 5000 TL (11.06.2019- devam)

Bursa Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 190Y012, “Arı sütünün insan lenfosit kültüründeki genotoksik ve antigenotoksik etkileri”. Yürütücü, Bütçe: 5.000 TL (11.06.2019- devam)

Bursa Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 181N06, “Siyah Sarımsak Ekstraktının Antimikrobiyal, Antioksidan ve Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi ve Mikroenkapsüle Edilerek Kraker Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması”. Araştırıcı; Bütçe: 11.999.91 TL (12.06.2018-devam)

Bursa Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 171N05, “Satureja hortensis Bitkisinin Uçucu Yağının Lipozomal Formülasyonlarının Hazırlanması ve Olası Antimikrobiyal ve Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi”, Araştırıcı; Bütçe: 11.901,57 TL (07.04.2017-devam)

Bursa Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (26.04.2016-26.10.2017); Proje No: 2016-01-022, “Kuantum Nokta Nanopartiküllerinin Olası Genotoksik Etkilerinin İn Vitro Mikroçekirdek Testi İle Değerlendirilmesi”, Yürütücü; 18 ay, Bütçe: 9,998.85 TL

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (2011-2013); Proje No: 05/2011-63 “Doğal Ürünlerde Bulunan Fenolik Bileşiklerin Genotoksik ve Antigenotoksik Etkileri” Doktora Tez Projesi, Araştırıcı, Bütçe: 10.000 TL

TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Projesi (2013), Proje no: 113S049- “Dinitroanilin herbisitlerden trifluralin ve pendimetalin uygulanan insan periferal kan lenfositleri ve çin hamster over hücrelerinde oluşan hücre içi reaktif oksijen türlerinin ölçümü ve olası genotoksik etkilerinin tek hücre jel elektroforezi (comet) ve mikroçekirdek yöntemleriyle in vitro değerlendirilmesi”, Yardımcı Araştırıcı (15.05.2013-15.05.2014) Bütçe: 30.000 TL

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Dairesi Başkanlığı (BİDEB), 2214 Doktora Yurtdışı Araştırma Bursu kapsamında ınraTOXALIM (Research center in Food Toxicology)Joint Research Unit (UMR 1331) of INRA and the University of ToulouseGenotoxicity&Signaling Team, Toulouse/Fransa“A new cell screening assay for genotoxic agents” isimli projede misafir araştırıcı