Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2019, Arı sütünün sağlıklı ve kanser akciğer hücre hatları üzerindeki sitotoksik ve genotoksik etkilerinin araştırılması

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2019, Arı sütünün insan lenfosit kültüründeki genotoksik ve antigenotoksik etkileri

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2019, Korilaginin genotoksik ve mitomisin-C?ye karşı antigenotoksik etkilerinin değerlendirilmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2018, Siyah Sarımsak Ekstraktının Antimikrobiyal, Antioksidan ve Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi ve Mikroenkapsüle Edilerek Kraker Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması

  • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2018, TAGEM AR-GE Destek projesi (TAGEM-18/AR-GE/25), ?Mikroenkapsüle Arı Sütü Üretimi Kapsüllerin, Taze ve Liyoflize Arı Sütü ile Fizikokimyasal Özellikleri ve Biyolojik Aktiviteleri Yönünden Kıyaslanması ve Depoloma Stabilitesinin Belirlenmesi

  • -Tübitak 1001, Araştırmacı, 2018, Arı Sütü ve İçeriğinde Bulunan 10-HDA Maddesinin Muhtemel Nöroprotektif Etkinliklerinin Sıçan Deneysel İnme Modelinde Araştırılması

  • -Tübitak 3001, Araştırmacı, 2018, Doku Mühendisliği Uygulamaları İçin Haloysit Katkılı Aljinat Kompozit Hidrojellerinin Mikroakışkan Sistemi ile Üretimi ve Karakterizasyonu

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2016, Kuantum Nokta Nanopartiküllerinin Olası Genotoksik Etkilerinin İn Vitro Mikroçekirdek Testi İle Değerlendirilmesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2014, Dinitroanilin herbisitlerden trifluralin ve pendimetalin uygulanan insan periferal kan lenfositleri ve Çin hamster over hücrelerinde oluşan hücre içi reaktif oksijen türlerinin ölçümü ve olası genotoksik etkilerinin tek hücre jel elektroforezi comet ve mikroçekirdek yöntemleriyle in vitro değerlendirilmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2011, Doğal Ürünlerde Bulunan Fenolik Bileşiklerin Genotoksik ve Antigenotoksik Etkileri