Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2016, Kuantum Nokta Nanopartiküllerinin Olası Genotoksik Etkilerinin İn Vitro Mikroçekirdek Testi İle Değerlendirilmesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2014, Dinitroanilin herbisitlerden trifluralin ve pendimetalin uygulanan insan periferal kan lenfositleri ve Çin hamster over hücrelerinde oluşan hücre içi reaktif oksijen türlerinin ölçümü ve olası genotoksik etkilerinin tek hücre jel elektroforezi comet ve mikroçekirdek yöntemleriyle in vitro değerlendirilmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2011, Doğal Ürünlerde Bulunan Fenolik Bileşiklerin Genotoksik ve Antigenotoksik Etkileri