Bildiriler

 • Mesleki Maruziyetlerde Genotoksik Hasarın Mikroçekirdek Yöntemi ile Değerlendirilmesi, 4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi,, 2020

 • In vitro genotoxicity assessment of silver sulfide quantum dots coated with meso-2,3-dimercaptosuccinic acid by micronucleus assay, 10th International Congress of the Turkish Society of Toxicology, 2019

 • Evaluation of the possible genotoxic effects of 2-mercaptopropionic acid-coated silver sulfide quantum dot nanoparticles by in vitro micronucleus test, ICAEH (International Congress of Agriculture, Environment and Health, 2018

 • Effects of Working Conditions to Buccal Micronucleus Frequencies in Turkish Ceramic Workers, IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 2017

 • Comparative in vitro evaluations of the antioxidant, cytotoxic, genotoxic/antigenotoxic potential of resveratrol and rosmarinic acid, INDC 2017, 17th International Nutrition Diagnostics Conference, 2017

 • Effects of Working Conditions to Buccal Micronucleus Frequencies in Turkish Ceramic Workers, 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 2017

 • Comparisons of antioxidant cytotoxic and genotoxic antigenotoxic effects of pycnogenol and rosmarinic acid, EUROTOX 2016, 2016

 • Evaluation of the in vitro antioxidant cytotoxic and genotoxic antigenotoxic effects of resveratrol, EUROTOX 2016, 2016

 • Protective effects of rosmarinic acid on sepsis induced DNA damage in the liver of Wistar albino rats, CAW 2015 - 11th International Comet Assay Workshop, 2015

 • Effects of rosmarinic acid on oxidative stress parameters in livers and kidneys of sepsis induced wistar albino rats, EUROTOX 2015, 2015

 • Effects of ferulic acid on oxidative stress parameters in livers and kidneys of Wistar albino rats, EUROTOX 2014, 2014

 • Modulating effects of pycnogenol on sepsis induced DNA damage in the liver and renal tissue cells of rats, EUROTOX 2013, 2013

 • Use of in vitro assays to assess the potential cytotoxic genotoxic and antigenotoxic effects of vanillic acid, EUROTOX 2013, 2013

 • Cytotoxicity of pycnogenol and resveratrol in CHO and HeLa cell lines, EUROTOX 2013, 2013

 • Antigenotoxic effects of ferulic acid on sepsis induced DNA damage in the liver and kidney of Wistar albino rats, EUROTOX 2013, 2013

 • Use of the standart and Fpg modified comet assay for the detection of the role of pycnogenol in sepsis induced DNA damage, 10th International Comet Assay Workshop (ICAW 2013), 2013

 • Genotoxic and antigenotoxic effects of pycnogenol in human lymphocytes assessed by the alkaline Comet assay, EUROTOX 2011, 2011

 • Protective effects of curcumin on DNA damage induced by bile duct ligation, EUROTOX 2011, 2011

 • Developing and Characterization of Non-woven Surfaces for Wound Healing Applications, 8. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu (International Fiber and Polymer Research Symposium, 0

 • In vitro cytotoxicity genotoxicity and antigenotoxicity assessment of cinnamic acid, ESTIV 2014 (18th International Congress on in vitro Toxicology, 0

 • Effects of Resveratrol on Titanium Dioxide Induced Cytotoxicity, NANOTOX 2014 (7th International Nanotoxicology Congress), 0

 • A Vitamininin Retinol İnsan Lenfosit Kültürlerinde Genotoksik Ve Methyl Methane Sulfonata Karşı Antigenotoksik Etkilerinin Kardeş Kromatid Değişimi Testi İle Belirlenmesi, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 0

 • Epigallokateşin Gallat ın Mitomisin C Kaynaklı Mikronükleus Oluşumuna Karşı Antigenetoksik Etkileri, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 0

 • Kafeik Asit Fenetil Ester in Genotoksik ve Mitomisin C ye Karşı Antigenetoksik Etkilerinin Mikronüklues Testi ile Değerlendirilmesi, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 0

 • Kafeik Asit Fenetil Ester in Hidrojen Peroksite Karşı Antigenotoksik Etkileri, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 0

 • Comet Testinde İnsan Periferal Kan Lenfositlerinin Dondurularak Kullanımı İçin Bir Metod Denemesi, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 0

 • Titanium Dioxide Tio2 Genotoxicity in Human Lymphocytes Assessed By The Alkaline Comet Assay, NanoTR-VI 2010 (6. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı), 0

 • Genotoxicity of Lecithin chitosan Nanoparticles In Human Lymphocytes Assessed By The Alkaline Comet Assay, NanoTR-VII 2011 (7.Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı), 0

 • Deneysel Tıkanma İkterinde Likopenin Oksidatif DNA Hasarı Üzerine Etkileri, 6. Cerrahi Araştırma Kongresi, 0

 • Evaluation of the Cytotoxic and Genotoxic Potential of Lecithin Chitosan Nanoparticles, NanoTR-VIII. (8. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı), 0

 • Evaluation of Cytotoxic and Genotoxic Effects of Ferulic Acid, 8. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, 0

 • Protective effect of resveratrol on sepsis induced DNA damage in the liver and renal tissue cells of rats, 8. Uluslararası katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, 0

 • Evaluation of Genotoxic Effects of Herbicide Pendimethaline by Comet Assay, 8. Uluslararası katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, 0

 • Modulatıng effects of vanillic and trans cinnamic acids on hydrogen peroxide induced genotoxicity in the comet assay, 8. Uluslararası katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, 0

 • Assessment of the cytotoxic genotoxic and antigenotoxic potential of rosmarinic acid in in vitro mammalian cells, 8. Uluslararası katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, 0

 • Lipoik Asit ve Ferulik Asitin İnsan Lenfosit Kültüründe Mitomisin C ye Karşı Antigenotoksik Etkileri, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 0

 • Farklı hücre tiplerinde fenolik yapıdaki doğal bileşenlerin sitotoksisite değerlendirmesi, 1. Uluslararası Katılımlı Hücre Ölümü Araştırma Kongresi, 0

 • In vitro Cytogenetic Studies on the Effect of Fungucide Hexaconazole, II. International Environmental Protection Symposium, 0

 • Genotoxic And Antigenotoxic Effects Of Epigallocatechine Gallate Egcg Against Mitomycin C Induced Chromosomal Aberrations And Sister Chromatid Exchanges In Human Lymphocytes In Vitro, 10th International Conference On Environmental Mutagens, 39th Annual Meeting Of The European Environmental Mutagen Society, 0

 • Genotoxicity Testing Of Aclonifen In Vivo And In Vitro, 10th International Conference On Environmental Mutagens, 39th Annual Meeting Of The European Environmental Mutagen Society, 0

 • Antigenotoxic Effects Of Lipoic Acid Against Mitomycin C On Human Lymphocyte Cultures, 10th International Conference On Environmental Mutagens, 39th Annual Meeting Of The European Environmental Mutagen Society, 0

 • Protective effect of lycopene on oxidative DNA damage induced by cholestasis, ICAW 2011 (9. International Comet Assay Workshop), 0

 • Assessment of Antioxidant Activity of 11 Phenolic Compounds Using The TEAC Assay, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10 2012), 0

 • Assessment of resveratrol on sepsis induced oxidative DNA damage in whole blood cells of Wistar albino rats by Comet assay, Nanosafety Congress: "Workshop on the safety assessment of nanomaterials: New paradigms and Workshop on Genotoxicity Tests to Assess Human Toxicity, 0

 • Modulating effects of ferulic acid on DNA damage induced by polymicrobial sepsis in the lymphocytes of Wistar albino rats, Nanosafety Congress: "Workshop on the safety assessment of nanomaterials: New paradigms and Workshop on Genotoxicity Tests to Assess Human Toxicity, 0

 • Evaluation of the cytotoxic genotoxic and antigenotoxic potential of pycnogenol in in vitro mammalian cells, Nanosafety Congress: "Workshop on the safety assessment of nanomaterials: New paradigms and Workshop on Genotoxicity Tests to Assess Human Toxicity, 0

 • Protective effects of rosmarinic acid on sepsis induced DNA damage in the lymphocytes of rats, EEMS 2012, 42nd European Environmental Mutagen Socity Annual Conference, 0

 • Assessment of Genotoxic Effects of Herbicide Pendimethaline by Comet and Micronucleus Assays, EEMS 2012, 42nd European Environmental Mutagen Socity Annual Conference, 0

 • Assessment of the Protective Effects of Curcumin on Titanium Dioxide Induced DNA Damage by Comet Assay, EEMS 2012, 42nd European Environmental Mutagen Socity Annual Conference, 0

 • Can Pycnogenol Prevent The Sepsis Induced DNA Damage in Wistar Albino Rats, EEMS 2012, 42nd European Environmental Mutagen Socity Annual Conference, 0

 • Protective Effects of ferulic acid on the sepsis induced DNA damage in the liver and kidney cells of rats, . International Congress of Toxicology (ICT 2013), 0

 • The Effects of Resveratrol on sepsis induced DNA damage, XII. International Congress of Toxicology (ICT 2013), 0

 • Evaluation of Genotoxic Antigenotoxic Potential of Vanillic Acid by Cytokinesis Blocked Micronucleus Assay, XII. International Congress of Toxicology (ICT 2013), 0

 • Evaluation of The Cytotoxicity of Some Phenolic Compounds in CHO HeLa and BT 474 Cell Lines, Cellular & Molecular Mechanisms of Toxicity, Gordon Research Conferences,, 0

 • Comparative Protective Effects of Curcumin and Resveratrol Against Titanium Dioxide Induced DNA Damage, 2nd International Conference on Occupational & Environmental Toxicology (ICOETox 2013), 0

 • Assessment of the Protective Effects of Resveratrol on Titanium Dioxide Induced DNA Damage by Comet Assay, 10th International Comet Assay Workshop (ICAW 2013), 0

 • Evaluation of the genotoxic and antigenotoxic potential of plant polyphenols in human lymphocytes by the alkaline comet assay, ICAW 2011 (9. International Comet Assay Workshop), 0

 • Assessment of in vitro genotoxic and cytotoxic effects of titanium dioxide nanoparticles, Nanosafety Congress: "Workshop on the safety assessment of nanomaterials: New paradigms and Workshop on Genotoxicity Tests to Assess Human Toxicity, 0

 • Evaluation of the genotoxic effects of Lecithin Chitosan nanoparticles by micronucleus assay in human lymphocytes, Nanosafety Congress: "Workshop on the safety assessment of nanomaterials: New paradigms and Workshop on Genotoxicity Tests to Assess Human Toxicity, 0

 • Evaluation of some phenolic compounds on sepsis induced DNA damage by alkaline comet assay, 10th International Comet Assay Workshop (ICAW 2013), 0