Makaleler

 • Co-electrospun-electrosprayed PVA/folic acid nanofibers for transdermal drug delivery: Preparation, characterization, and in vitro cytocompatibility, Journal of Industrial Textiles, 2021
  Uluslararası - SCI Expanded
  Parın Fatma Nur , İnci Aydemir ÇİĞdem , Taner Gökçe , Yıldırım Kenan

 • Environmental boron exposure does not induce DNA damage in lymphocytes and buccal cells of females, JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY, 2019
  Uluslararası - SCI
  Başaran Ayşe Nurşen , Duydu Yalçın , Üstündağ Aylin , Taner Gökçe , Aydın Dilsiz Sevtap , Anlar Hatice Gül , Yalçın Can Özgür , Bacanlı Merve , Klaus Golka , Schwerdtle Tanja , Bolt Hermann

 • Assessment of DNA damage in welders using comet and micronucleus assays, MUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS, 2019
  Uluslararası - SCI
  İldeniz Aksu , Anlar Hatice Gül , Taner Gökçe , Bacanlı Merve , Servet İritaş , Tutkun Engin , Başaran Ayşe Nurşen

 • Evaluation of the DNA damage in lymphocytes, sperm and buccal cells of workers under environmental and occupational boron exposure conditions, MUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS, 2019
  Uluslararası - SCI
  Başaran Ayşe Nurşen , Duydu Yalçın , Üstündağ Aylin , Taner Gökçe , Aydın Dilsiz Sevtap , Anlar Hatice Gül , Yalçın Can Özgür , Bacanlı Merve , Aydos Kaan , Atabekoğlu Cem Somer , Golka Klaus , ıckstadt Katja , Schwerdtle Tanja , Werner Matthias , Meyer Sören , Bolt Hermann

 • Assessment of DNA damage in ceramic workers, Mutagenesis, 2018
  Uluslararası - SCI
  Anlar Hatice Gül , Taner Gökçe , Bacanlı Merve , İritaş Servet , Kurt Türker , Tutkun Engin , Yılmaz Ömer Hınç , Başaran Ayşe Nurşen

 • Use of in vitro assays to assess the potential cytotoxic, genotoxic and antigenotoxic effects of vanillic and cinnamic acid, Drug and Chemical Toxicology, 2017
  Uluslararası - SCI
  Taner Gökçe , Özkan Vardar Deniz , Aydın Sevtap , Aytaç Zeki , Başaran Arif Ahmet , Başaran Ayşe Nurşen

 • Does rosmarinic acid treatment have protective role against sepsis induced oxidative damage in Wistar Albino rats, Human & Experimental Toxicology, 2016
  Uluslararası - SCI
  Bacanlı Merve , Aydın Sevtap , Taner Gökçe , Anlar Hatice Gül , Şahin Tevfik Tolga , Başaran Arif Ahmet , Başaran Ayşe Nurşen

 • Resveratrol Protects Sepsis Induced Oxidative DNA Damage in Liver and Kidney of Rats, Balkan Medical Journal, 2016
  Uluslararası - SCI Expanded
  Aydın Sevtap , Şahin Tevfik Tolga , Bacanlı Merve , Taner Gökçe , Başaran Arif Ahmet , Aydın Mehtap , Başaran Ayşe Nurşen

 • Bitkisel Kaynaklı Fenolik Yapıdaki Bileşikler ve Sağlığa Yararlı Etkileri, Turkiye Klinikleri Journal of Pharmacy Sciences, 2015
  Ulusal - Türkiye Atıf Dizini
  Bacanlı Merve , Taner Gökçe , Başaran Arif Ahmet , Başaran Ayşe Nurşen

 • Hepatoprotective and antioxidant effects of lycopene in acute cholestasis, Turkish Journal of Medical Sciences, 2015
  Uluslararası - SCI
  Tokaç Mehmet , Aydın Sevtap , Taner Gökçe , Özkardeş Alper Bilal , Yavuz Taşlıpınar Mine , Doğan Mehmet , Dündar Halit Ziya , Kılıç Mehmet , Başaran Arif Ahmet , Başaran Ayşe Nurşen

 • Modulating Effects of Pycnogenol on Oxidative Stress and DNA Damage Induced by Sepsis in Rats, Phytotherapy Research, 2014
  Uluslararası - SCI
  Taner Gökçe , Aydın Sevtap , Bacanlı Merve , Sarıgöl Zehra , Şahin Tevfik Tolga , Başaran Arif Ahmet , Başaran Ayşe Nurşen

 • The protective role of ferulic acid on sepsis induced oxidative damage in Wistar albino rats, Environmental Toxicology and Pharmacology, 2014
  Uluslararası - SCI
  Bacanlı Merve , Aydın Sevtap , Taner Gökçe , Anlar Hatice Gül , Şahin Tevfik Tolga , Başaran Arif Ahmet , Başaran Ayşe Nurşen

 • Evaluation of the cytotoxic and genotoxic potential of lecithin chitosan nanoparticles, Journal of Nanoparticle Research, 2014
  Uluslararası - SCI Expanded
  Taner Gökçe , Recep Yeşilöz , Özkan Vardar Deniz , Özer Kevser Özgen , Şenyiğit Taner , Degen Gisela , Başaran Ayşe Nurşen

 • Antigenotoxic Effects of Lipoic Acid Against Mitomycin C On Human Lymphocyte Cultures, Cytotechnology, 2013
  Uluslararası - SCI Expanded
  Ünal Fatma , Taner Gökçe , Yüzbaşıoğlu Deniz , Yılmaz Serkan

 • Assessment of the cytotoxic genotoxic and antigenotoxic potential of pycnogenol in in vitro mammalian cells, Food and Chemical Toxicology, 2013
  Uluslararası - SCI
  Taner Gökçe , Aydın Sevtap , Aytaç Zeki , Başaran Arif Ahmet , Başaran Ayşe Nurşen

 • Protective effects of curcumin on oxidative stress parameters and DNA damage induced by biliary obstruction in rats, Food and Chemical Toxicology, 2013
  Uluslararası - SCI
  Tokaç Mehmet , Taner Gökçe , Aydın Sevtap , Alper Bilal Özkardeş , Dündar Halit Ziya , Yavuz Taşlıpınar Mine , Arıkök Ata Türker , Kılıç Mehmet , Başaran Arif Ahmet , Başaran Ayşe Nurşen

 • Antioxidant and antigenotoxic effects of lycopene in obstructive jaundice, Journal of Surgical Research, 2013
  Uluslararası - SCI
  Aydın Sevtap , Tokaç Mehmet , Taner Gökçe , Arıkök Ata Türker , Yavuz Taşlıpınar Mine , Özkardeş Alper Bilal , Dündar Halit Ziya , Kılıç Mehmet , Başaran Arif Ahmet , Başaran Ayşe Nurşen

 • Protective effects of resveratrol on sepsis induced DNA damage in the lymphocytes of rats, Human & Experimental Toxicology, 2013
  Uluslararası - SCI
  Aydın Sevtap , Bacanlı Merve , Taner Gökçe , Şahin Tevfik Tolga , Başaran Arif Ahmet , Başaran Ayşe Nurşen