Bildiriler

  • Erken Cumhuriyet Döneminde Toplumsal Alandaki Devrimler ve Atatürk?ün Bursa Gezileri, 5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimler Araştırmaları Kongresi, 2019

  • II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiyede Suç ve Asayiş, Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye?xxde Jandarma ve Sahil Güvenlik Sempozyumu, 2018

  • Atatürk?ün Yurt Gezilerinde Yaptığı Konuşmaların İçerik Analizi: Eğitim Ve Kültür Konusunda Tespitler, 4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 4th International Symposioum on History Education, 2016